(NT24)

SKOGMO/VERDAL/MALM: I forrige uke ble det kjent at havbrukskonsernet Salmar har vedtatt bygginga av ny settefiskfabrikk på Tjuin i Malm. Med sine 17.000 kvadratmeter og årlig produksjon på 20 millioner smolt blir anlegget verdens største.

Det er entreprenørselskapet Consto som har fått ansvaret for den byggtekniske leveransen, mens Krüger Kaldnes skal levere det prosesstekniske anlegget.

Etableringa vil gjøre Steinkjer kommune til en betydelig havbrukskommune, både i form av direkte sysselsetting og leveranser til byggeprosjektet.

– Samlet vil denne utbyggingen gi store lokale ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester. På det meste vil 150 mann delta i byggingen av oppdrettsanlegget, sier Alexander Korssund, Constos prosjektleder for bygginga på Tjuin.

Feirer 140 millioner med kake

Ringvirkningene sprer seg også ut over kommunegrensene: I forrige uke signerte Overhalla Betongbygg (OBB) og Consto kontrakten på konstruksjon, produksjon og montering av betongelementene til gigantfabrikken ved Beitstadsundet.

Kontrakten har en verdi på hele 140 millioner kroner. Tirsdag ble storkontrakten feiret blant de ansatte i Overhalla, Verdal og Trondheim.

– Hvordan skal dere feire?

– Dette er en svært viktig kontrakt for oss, og en bekreftelse på at vi gjør noe riktig i dette markedet. Kontrakten er vår største kontrakt noensinne, så da blir det blautkak på alle. Vi kommer muligens sterkere tilbake til helga, humrer eier og administrerende direktør Arnt Ove Amdal.

– Hva skal til for å lande en slik kontrakt?

– Vi har gjennom hele prosessen jobba godt sammen med Consto og Salmar for å komme fram til gode løsninger. Det må mye samarbeid og dialog til før man endelig kan sette penna til papiret, forteller Amdal.

Med den ferske kontrakten i boks passerer ordrereserven i selskapet 350 millioner kroner. Avtalen med Consto sørger alene for arbeid til alle det neste året.

– En solid ordrereserve betyr at vi har sikra sysselsettinga i lang tid, og at vi kommer til å trenge flere. Vi er aktive i markedet og har mange tilbud ute, sier Amdal.

Samspill med Verdal

Leveransen av betongelementene skal skje i samspill mellom Overhalla Betongbyggs fabrikker på Skogmo og i Verdal. Sistnevnte ble overtatt i fjor sommer, etter at OBB kjøpte Spenncon-fabrikken i Verdal.

– Gjennom virksomheten i Verdal har vi sikret oss enda større kapasitet. Siden vi har produksjonslokaler både i Overhalla og Verdal er vi også med på å bidra til et bærekraftig bygg, med korte transportavstander og gode samfunnsøkonomiske ringvirkninger. Vi er glade for at både Consto og Salmar ser disse fordelene, sier Amdal.

Det kan saktens trenges, for det er dimensjoner over det som skal bygges på Tjuin. OBBs leveranse omfatter hele 2.365 betongelementer, inkludert 38 smoltkar, RAS-løsninger og ca. 4.600 kvadratmeter med hulldekker.

– Det tilsvarer om lag 1.000 trailerlass. Så å si ingen elementer er like, vi driver med skreddersøm, sier Amdal.

– Vi skal prise oss lykkelig for laksen

Salmar-fabrikken på Tjuin er ikke eneste grunn til å feire for Amdal og co. I forrige måned sikret OBB seg også kontrakten på produksjon og leveranse av betongelementer når Sande Settefisk femdobler smoltproduksjonen med et nytt anlegg på Vestlandet.

Kontrakten er verdt 40,5 millioner kroner.

– Vi leverte vårt første settefiskanlegg ved årtusenskiftet, og har over tid utviklet oss til å levere komplette bygg. I dag er akvakultur en veldig viktig del av virksomheten vår, sier Amdal.

Ifølge OBB-sjefen er den sterke posisjonen som leverandør til havbruksnæringa et resultat av et bevisst valg.

– Selskapet har hatt som strategi å forsterke seg mot laksenæringa. Det er naturlig, ettersom vi har mange aktører i nærheten. Jeg må si at jeg er veldig takknemlig for alle jobbene vi får langs kysten. Vi skal prise oss lykkelig for laksen, mener Amdal.

OBB har blant annet stått for betongleveransen når SinkabergHansen investerer halvannen milliard kroner i henholdsvis nytt slakteri og ny settefiskfabrikk i Nærøysund.

Friskmelder markedet

– I tillegg leverer vi mye til annen type næringsvirksomhet, ikke minst til handelsnæringa. Gjennom satsinga i Verdal er vi i tillegg i ferd med å skaffe oss en posisjon innen samferdsel. Fabrikken leverer blant annet prefabrikerte bruer, kulverter og tunnelforinger, sier Amdal.

Han går langt i å friskmelde markedet etter et relativt tungrodd koronaår.

– Vi fryktet jo at det skulle gå atskillig verre. Særlig i høst og vinter var det laber aktivitet. Vi hadde riktignok mange forespørsler, men kundene tok ikke beslutningene. Vi solgte dårligere i 2020 enn vi kommer til å gjøre i år, forteller industrigründeren.

– Nå har det endelig løsna, og vi har virkelig trua på framtida, konkluderer Amdal.