(Trønderdebatt)

Samferdsel er den viktigste saken ved valget. Du lurer sikkert på hvorfor jeg sier det. Det har med at på en eller annen måte begynner alt det andre med samferdsel. For at skolene skal kunne gi elevene sine best mulig skolehverdag og læring, må de aller først komme seg til skolen. For å komme seg til skolen trenger man en trygg skolevei. For at bedrifter skal gå rundt og kunne produsere eller gi de tjenestene de skal utøve, trenger de ansatte først og fremst å komme seg på jobb.

Flertallet bruker en eller annen form for vei for å komme seg på jobb. Innen helse trenger vi veier for at ambulansen skal komme frem til stedet de skal utøve hjelp. Hjemmesykepleien er også avhengig av gode veier. Og igjen, de ansatte på legekontor og sykehus trenger også veier for å komme seg frem på jobb. Miljømessig er gode veier utslagsgivende for å få ned utslipp av miljøgifter.

Gode veier gir kjøretøy en mer jevn fart og mindre nedbremsinger og akselerasjoner. Med en jevn fart har motorer det gunstig og er igjen mer miljøvennlige. For bønder er vei viktig for at slakter, veterinær og melkebil skal kunne komme for å levere sine tjenester.

Poenget her er at det må satses på veier og samferdsel. For i bunn og grunn er alt avhengig av gode veier.

Vi må fortsette å bygge et godt nettverk av hovedveier, og vi må asfaltere og ta vare på de veiene vi har. Vi kan ikke bare bygge nytt, vi må også vedlikeholde. Det er kun ett parti man kan stemme på ved årets valg som har en skikkelig satsing på samferdsel. Ett parti som vil ta igjen alt etterslepet som har bygget seg opp over flere år, samtidig bygge mer, raskere og bedre veier.

Valget for dette er enkelt. Valget er Fremskrittspartiet.