Fremtiden for Samfunnshuset i Namsos engasjerer mange, både de som vil bevare bygget og de som vil rive og bygge nytt. Debatten skaper følelser hos mange, og det skal en ha respekt for.

Men nå er tiden inne for å tenke nytt og fremtidsrettet! Samfunnshuset har utspilt sin rolle. Derfor vil det eneste riktige være å rive bygget. Det er sikkert en pågående prosess med hvilke funksjoner et nytt bygg skal ha. Vi tror det vil være viktig å tilknytte et nytt bygg enda nærmere den flotte nyrenoverte Festplassen. Steng gjerne gaten mellom Festplassen og samfunnshuset. Legg aktiviteter i nybygget opp mot aktiviteter på festplassen, f.eks. en scene som kan ha flerbruksmuligheter når den ikke er i bruk til konserter mm.

Da Namsos ble stiftet den 7. juni 1845 fikk den sitt navn fra elva Namsen, der byen ligger ved utløpet/elveosen til Namsen, ved Namsens Os. Årsaken til at ladestedet/byen ble etablert ved utløpet av elva var de enorme skogressursene i Namdalen, som ga et økonomisk grunnlag for sagbruksdrift, handel og eksport av trelast.

Nå har Namsos kommune muligheten til å bygge et nytt praktbygg i TRE i sentrum av trelastbyen Namsos som virkelig synliggjør de verdier som var grunnlaget for etableringen av byen.

Derfor er konklusjonen:

  • Riv Samfunnshuset
  • Tenk Nytt
  • Tenk TRE
  • Bygg i TRE!