Å rigge skolen for framtida vil selvsagt være vanskelig å argumentere mot, og det skal jeg heller ikke prøve på. På Bangsund er det også behov for å forberede skolen på framtida, og noe av det skolen på Bangsund trenger kan vi få på plass i bygdas nye storstue: Bangsundhallen. Du vet, den hallen som er vedtatt bygget i flere omganger, som befolkningen på Bangsund spleisa på en stor sum til, den som stadig vekk utsettes å bygge.

Jeg brenner for fortsatt 1-10 skole på Bangsund, og det tror jeg egentlig våre folkevalgte også gjør. Det er ikke uten grunn at jeg tidligere har sitert partiprogrammene til kommunestyrets tre største partier, og jeg gjør det gjerne igjen:

  • Namsos skal være en god kommune for alle innbyggerne i hele nykommunen. Vi skal satse bevisst å få til en god distriktskommune, og ikke minst satse på alle tettstedene i kommunen, mener Arbeiderpartiet.
  • Senterpartiet skriver: - Livskraftige lokalsamfunn. Bevar stoltheten i nærmiljøet, mens Høyre følger opp med: -Namsos skal være et trygt sted å bo også i framtida, og vi i Namsos Høyre ønsker å skape trygge og gode grender i hele kommunen hvor folk trives og vil bo. Høyre satser på skole i og utenfor bysentrum.

Det er ikke akkurat oppskriften på å være en god distriktskommune, der det satses på tettstedene med livskraftige lokalsamfunn, i trygge og gode grender, det som skisseres i forslaget fra arbeidsgruppa til mulighetsstudien. Heldigvis sier Sæthre og Storeide det selv i Namdalsavisa 30. mai, at det til syvende og sist er politikerne som bestemmer den fremtidige skolestrukturen.

Denne bestemmelsen blir tatt med bærekraftig økonomi som bakteppe. Hvor mye skal man spare før man har spart seg til fant? Er det ved å endre skolestrukturen og legge ned alle de skolene som er foreslått i mulighetsstudien?

Ny ungdomsskole i Namsos sentrum seiler opp som et tilsynelatende gjennomarbeidet alternativ, men jeg føler meg ikke helt sikker.

  • Behov for oversiktlighet, kulturdannelser, tilhørighet og grunnlag for trygge sosiale relasjoner blir sentrale deler i forberedelses- og etableringsarbeidet når man planlegger ny ungdomsskole, i følge høringsnotatet.

Akkurat slik jeg ønsker det for mine barn som plutselig er i ungdomsskolealder. Det er mulig jeg er farget av skepsisen jeg føler nå, men med 440 ungdommer på én skole skal det noe til. I høringsnotatet legger jeg som kjemper Bangsunds sak merke til at det å bygge en ny, stor ungdomsskole ikke vil skje om ikke elevene fra Bangsund også skal dit. Det må altså være en skole med ca 440 ungdomsskoleelever for at det skal være økonomisk klokt å bygge denne nye skolen. Pluss/minus 50 ungdomsskoleelever må flyttes fra Bangsund for at det i det hele tatt skal være mulig å tenke tanken på å bygge ny skole. Det står og faller på det.

Om det er så akkurat på øret at det ikke går an å få til en ungdomsskole i Namsos sentrum uten å bygge ned skolen på Bangsund, ja da tror jeg at den bærekraftige økonomien bør vurderes en gang til. Oppfordringen min er: -Sett spaden i jorda, sett opp Bangsundhallen og behold Bangsund Skole som 1-10 skole. Da satser vi på tettstedene, da får vi livskraftige lokalsamfunn, da satser vi på skole i og utenfor sentrum!

Det skal rigges for framtida.

Framtida e no på 7822!