Direktesendingen skal etter planen starte cirka 11.45. Bisettelsen starter klokka 12.

Joralf Gjerstads nære venn, biskop emeritus Tor Singsaas, vil forrette deler av bisettelsen. Sokneprest Harald Nordtug Tveit vil lede seremonien.

Ordfører i Snåsa, Arnt Bardal, vil komme med en hilsen. Erik Sakshaug, som representerer Marthe og Joralfs hjelpefond, vil overbringe en siste hilsen på vegne av hjelpefondet og Gjerstadstiftelsen i kirken.

Fra cirka klokka 12.20 til cirka 12.45 vil bisettelsen være privat, det vil si at det ikke blir vist bilder inne fra kirka, etter familiens ønske.

Ingvild Jørstad vil lese en bønn, mens Frøydis Jørstad vil synge en salme i kirka. Begge to er barnebarn av Gjerstad.

Organist er Jonas Skjeflo.

Les også

Inn i evigheten med et blomsterhav