– Kortvarig, men like flott hver gang, skriver Thomas Valø, som har tatt et fargesprakende bilde av nordlyset over Rørvik torsdag kveld.

Nordlys

  • Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra sola mot jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene.
  • Nordlyset opptrer i mange forskjellige former. Fargene i nordlyset er et linjespektrum som dekker hele området fra ultrafiolett til infrarødt. Hvilke farger en forekomst av nordlys består av, blir bestemt av energinivået i partiklene og sammensetningen av atmosfæregassen. De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se, er grønt, rødt og blått. Forekomst og intensitet av nordlyset er på sin side styrt av aktivitet på sola. Jordas magnetfelt og atmosfære bestemmer hvor på jorda nordlyset opptrer.
  • Det latinske navnet på nordlys er aurora borealis. Det samme lysfenomenet kalles sørlys, eller aurora australis, når det opptrer på den sørlige halvkule, og en fellesbetegnelse på begge er polarlys.

Kilde: Store norske leksikon


Det var den norske forskeren Kristian Birkeland (1867–1917) som til slutt løste gåten om nordlyset. Han hadde en teori om at nordlyset skyldtes ladete partikler fra sola. Birkelands teori har holdt stikk den dag i dag.

Nordlysets farger varierer med høyden. Det sterke, grønne lyset kommer fra oksygen og oppstår i området mellom 120-180 kilometer. Dette er fargen vi oftest ser på høyere breddegrader. Over dette finner vi det røde nordlyset, som også kommer fra oksygen.

– Det er som en himmelsk ballett av lys som danser over nattehimmelen. Fargen er som oftest lysende grønn, gjerne med et snev av rosa langs kanten, og noen ganger med en dyplilla kjerne. Noen ganger danser nordlyset sidelengs, andre ganger i ring, og noen ganger stråler det ut mot deg fra et punkt på himmelen – nesten som om det kommer og tar deg, er den maleriske beskrivelsen fra Visit Norway.


Se lesernes bilder: