Tirsdag kom Folkehelseinstituttet med en ny anbefaling til regjeringa om å gå inn for en skjevfordeling av vaksiner, ut fra hvor det har vært høyt smittetrykk over tid.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg i anbefalinga som ble offentliggjort tidligere i dag.

Under dagens pressekonferanse ble det klart at vaksinestrategien endres. Helseminister Bent Høie bekreftet at regjeringa går inn for en geografisk skjevfordeling, hvor områder med høyt smittetrykk over lengre tid vil få flere vaksinedoser.

Dette innebærer nå blant annet at enkelte kommuner og bydeler i Oslo nå vil få 20 prosent flere doser av vaksinen.