Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet må slutte å holde folk for narr

Flere politifolk i hele Trøndelag med Høyre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Senterpartiets Marit Arnstad slår i Trønderdebatt 15. januar fast at hun ikke lytter til politiet i Nord-Trøndelag som ikke ønsker gjenåpning av lensmannskontorer. Politiet i Nord-Trøndelag ønsker heller styrking av de operative enhetene – noe Høyre er helt enig i.

En enkel måte å skape en konflikt på, er å først tegne et bilde av motstanderen din, og så argumentere mot den tegningen. Problemet oppstår når tegningen viser seg å være en stråmann, og en argumenterer mot meninger som ikke finnes. Det er akkurat den fellen Marit Arnstad går i med sitt innlegg. Det er nok for de fleste åpenbart at tradisjonell kriminalitet skal prioriteres.

Og la oss slutte å si at man «snakker ned» arbeid dyktige politifolk gjør, bare fordi en er uenig i prioriteringene. Jeg har den største respekten for det arbeidet politiet legger ned i Trøndelag. Men Arnstad unngår å diskutere det som er realitetene: Kriminalitetsbildet er i endring, og da må også politiet oppdatere metodene sine.

Senterpartiet vil ha politi nær folk i hele Norge

Tall lyver ikke. Sannheten er at overføringene til politiet er økt generelt, og for Trøndelag spesielt. For Trøndelag er det mer enn 20 prosent økning i budsjettene, og mer enn 120 flere politifolk enn i 2013. Dette er politifolk som bidrar til å løse kriminalitet vi ikke klarte å oppklare før: Op Venari, som har blitt en stor overgrepssak, startet med én anmeldelse i Oslo politidistrikt.

Et offer fortalte sine foreldre at hun hadde mottatt betaling for å ha utført seksuelle handlinger med seg selv. Etterforskingen ledet til Trøndelag. Etterforskningen i Trøndelag har avdekt flere saker som omhandler voldtekt av barn under 14 år og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. 110 fornærmede er identifisert.

Senterpartiet ønsker seg et politi tilpasset gårdagens utfordringer. Det er grunn til å nevne hvorfor det var helt nødvendig med en politireform i utgangspunktet: Gjørv-kommisjonen avdekket etter 22. juli 2011 svikt i politiet. Ressursene måtte brukes bedre, og ikke minst var det behov for bedre og mer ledelse.

Dette er ledelse Senterpartiet nå vil svekke ved å legge ned Politidirektoratet. Samarbeidet med kommunene har blitt bedre gjennom politikontaktordningen. Hver kommune skal ha sin egen politikontakt for å drive godt forebyggende arbeid og ha god lokal kunnskap.

Politiet står midt i en stor reform. Underveis må vi justere kurs for å sikre at målet med reformen nås. Vi trenger mer trygghet i hverdagen til folk. Derfor har for eksempel Høyre i regjering vært tydelige på at vekst i politiet fremover også i større grad skal komme i distriktene.

Senterpartiet må slutte å holde folk for narr. Sannheten er at det ikke står til troende at Senterpartiet vil gjenåpne alle lensmannskontor i Norge. I sitt alternative statsbudsjett bevilger de 30 millioner kroner mer til åpning av lensmannskontor, som knapt vil være nok til å åpne et eneste lensmannskontor med en ordentlig bemanning.

Så er det altså ikke slik at en tar flere fyllekjørere, overgripere eller narkotikaselgere gjennom å åpne flere lensmannskontorer. Tvert imot så vil Senterpartiet binde opp mer av politiets ressurser på å bemanne kontorer, der hvor Høyre vil ha mer politi på hjul, enten det er på gata eller på data.

Derfor skal vi fortsette styrkingen av politiet i hele landet.

Kommentarer til denne saken