Gå til sidens hovedinnhold

Siktet for tyveri av fiskegarn

En mann fra Indre Namdal er siktet for tyveri av åtte fiskegarn.

NAMSOS: Mannen i 50-årene fra Indre Namdal har nektet å godta et forelegg som han ble ilagt. Derfor må han møte i Namdal tingrett 23. oktober.

Han er siktet for overtredelse av straffelovens § 321, jf. strl (2005) § 15f for å ha tatt en gjenstand som tilhører en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den.

Grunnlaget for siktelsen er at han i august 2018, tok til sammen åtte fiskegarn som tilhørte en annen.

For overtredelsen ble han lagt en bot til statskassen på 10.000 kroner. Samtidig ble han pålagt å betale skadeerstatning på 2.400 kroner til eieren av fiskegarna.

Men forelegget er ikke godtatt, og saken er sendt til domstolen for pådømmelse.

I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 12.000 kroner, eller fengsel i 24 dager, dersom boten ikke betales. Det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

Politiadvokat Amund Sand fører saken for påtalemyndigheten.

Kommentarer til denne saken