Sjåfør hevdet nødverge på E6 – ikke trodd av lagmannsretten

Dømt: En ung sjåfør fra Midtre Namdal anket en dom for råkjøring til Frostating lagmannsrett. Men ble dømt på nytt.

Dømt: En ung sjåfør fra Midtre Namdal anket en dom for råkjøring til Frostating lagmannsrett. Men ble dømt på nytt. Foto:

Den unge sjåføren opplevde at han var i en nødrettssituasjon på E6. – Det var ikke risiko for liv, helse eller annen skade, fastslår Frostating lagmannsrett.

DEL

TRONDHEIM: I juni i fjor ble den unge mannen fra Midtre Namdal tatt for råkjøring på E6 i Kvithammer i Stjørdal: 121 km/t i 90-sone.

I oktober ble han i Inntrøndelag tingrett dømt til 12.000 kroner i bot, saksomkostninger på 2.000 kroner og tap av førerretten i seks måneder.

Han anket dommen til Frostating lagmannsrett. Anken gjelder bevisvurderinga og lovanvendelsen under skyldspørsmålet.

Han har erkjent at han har kjørt i 121 km/. Men han har anført at han opplevde å være i en nødrettssituasjon.

Han har i den forbindelse forklart at han kjørte i lovlig fart nordover E6 i Stjørdal. Da han nærmet seg målepunktet, tok han raskt igjen en bil som han bestemte seg for å kjøre forbi. Han anslår farten til denne bilen for å være maksimum 70 km/t.

Han forsikret seg om at det ikke kom noen biler bak, og la seg ut i venstre felt. Han visste at det straks kom innsnevring av vegen ti lett felt, men han anså at det var uproblematisk å kjøre forbi. Da han var på sida av bilen, hadde han fortsatt en hastighet på 90 km/t.

«En bil i rumpa»

Da han nesten hadde passert bilen oppdaget han at han hadde «en bil i rumpa». Han hadde ikke sett denne bilen tidligere, slik at den måtte ha kommet raskt. Han vurderte at det nå lett kunne oppstå en svært farlig situasjon, for på dette punktet hadde innsnevringa til ett felt begynt.

Han valgte derfor å øke farten kraftig slik at den bakenforliggende bilen også fikk plass til å komme inn foran den saktekjørende bilen.

Etter bevisføringa legger lagmannsretten forklaringa til politibetjenten, som foretok målinga, til grunn.

– På bakgrunn av denne forklaringa, sammenholdt med satellittbilder hvor det under hans forklaring ble gjort avmerkninger av hvor de aktuelle bilene befant seg, finner lagmannsretten at det åpenbart ikke forelå noen nødrettssituasjon.

– Uaktsom vurdering

Lagmannsretten legger til grunn som bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han holdt en hastighet på 121 km/t allerede før flettefeltet startet.

– Uansett om han ble oppmerksom på bilen bak før eller på dette tidspunkt, forelå det under enhver omstendighet ikke en situasjon hvor det var risiko for liv, helse eller annen skade ut over den faren NN selv skapte ved den høye hastigheten.

Mannen kan selvsagt ha vurdert situasjonen annerledes, men slik lagmannsretten ser det, har dette i tilfelle vært en åpenbar uaktsom vurdering.

Nå har lagmannsretten konkludert: 12.000 kroner i bot, tap av førerretten i seks måneder, han må avlegge full ny førerprøve og må betale saksomkostninger med 4.000 kroner.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken