LEKA: Ut fra det eiendomsmegler Lasse Sørli er kjent med, selges det svært sjelden eiendommer i det tidligere dun- og fiskeværet Horta utenfor Leka. Han beskriver det derfor som unikt at det nå er lagt ut en eiendom på det åpne marked nettopp her.

– Nergaarden er en unik mulighet til å få etablert et sommerparadis i øyværet Horta. Et besøk uti storhavet – på Hortavær – gir en helt spesiell opplevelse. Her kan en føle storhavet og naturkreftene på sitt verste og beste. Midtsommerens soloppgang og solnedgang i Horta må bare oppleves, sier Sørli til NA.

Ifølge salgsoppgaven består øygruppa Hortavær av til sammen 360 øyer, holmer og skjær, og hit kommer du kun med båtforbindelse. Fram til slutten av 1960-tallet var det fastboende på øyene Vågøya og Burøya, og eiendommen som nå er til salgs ligger på sistnevnte.

Godkjent gjenreising

Mange av eiendommene som står på Hortaøyene er ifølge megleren velholdte og godt tatt vare på, og i sommerhalvåret benytter mange sine eiendommer her ute til ferie og fritid.

– Horta gir en naturopplevelser av det sjeldne, samtidig som øyriket gjør at en føler en enorm respekt for stedet og de menneskene som faktisk bodde, virket og livnærte seg ut i «storhavet», sier megleren, som påpeker at Statsforvalteren har gitt rammetillatelse og dispensasjon til gjenreising av Nergaardens hovedhus.

– Hvilket er unikt i seg selv, tatt i betraktning at eiendommen ligger innenfor verneplanområder hvor bygging ikke er tillatt.

Det er dagens eier som har søkt om rammetillatelse til gjenreising av Nergaarden. Han fikk først avslag, men etter å ha klagd på vedtaket fikk han medhold, og det ble gitt rammetillatelse til gjenoppbygging etter gitte vilkår.

Vedtaket er gyldig i tre år, til 24. september 2024.

– Så for den som har ønske om å sette seg opp en fritidseiendom ligger forholdene til rette, og det er viktig at ny eier kommer i gang ganske raskt, sier Sørli.

Her, langt ute i havgapet, finner du eiendommen som nå er lagt ut for salg:

Ser for seg nasjonal interesse

Det var tirsdag eiendomsmegleren la ut eiendommen på Finn.no. Prisantydninga er 990.000 kroner for tomtearealet som regner 58.743,1 kvadratmeter.

– Hvem tror du vil være interessert i en eiendom som dette?

– Jeg tipper at dette kan være en eiendom som får alt fra lokal til nasjonal interesse på grunn av at det er så spesielt. Det er ikke så mange sånne perler det er mulig å få tak i, sier Sørli, som bekrefter at han allerede har noen lokale interessenter.

Han legger til at det for alle væreierne på Hortavær også tynger et ansvar om å overholde forskriftene og legge til rette for fuglelivet.

– Horta som øyrike er unikt, og det som er så spesielt er at mye av bygningsmassen er veldig godt holdt. Eierne legger også mye sjel i å kultivere landskapet, terrenget og naturtypene – samtidig som de håndhever vernet som øyriket krever og fortjener, sier megleren, og legger til at det også er etablert ei velforening her ute.

– Det som i tillegg er så spesielt med dette stedet, er at det ligger langt til havs. Hortavær ligger ti kilometer ut fra Leka, og enda lenger fra fastlandet. Og her er det en helt særegen atmosfære. Du blir nesten religiøs når du kommer dit, for det er såpass spesielt.