LIERNE: Ved innreise til Sverige fra Norge og øvrige EU/EØS-land med flere gjelder krav til dokumentasjon på negativ covid-19-test eller gyldig koronasertifikat. Fra og med 28. desember må, med enkelte unntak, alle reisende til Sverige dokumentere negativt testsvar for pågående covid-19-infeksjon.

Testen må være tatt i løpet av 48 timer før innreise, og det gjelder alle voksne og barn over 12 år, uavhengig om de er vaksinert eller har hatt covid tidligere.

Den svenske Folkhälsomyndigheten anbefaler at alle som reiser inn i Sverige tar en PCR-test for covid-19 etter innreise. Anbefalinga omfatter alle, også svenske statsborgere.

For personer som regelmessig krysser grensa gjelder det særskilte regler. Unntatt fra denne bestemmelsen er grensearbeidere, barn under førskolealder og barn som bor vekselvis hos foreldre i ulike land.

Lierne kommune opplyser på sine nettsider at det foreløpig er uklart hvordan kommunene skal praktisere dette, og det har heller ikke kommet noen føringer for hvordan denne type testing skal gjøres.

– Det betyr at Lierne kommune ikke kan tilby denne testen/attesten som kreves før innreise til Sverige på nåværende tidspunkt, opplyser kommunen, og ber folk følge med på kommunens nettsider utover i uka.