Gå til sidens hovedinnhold

Skal ha truet vitne med Hells Angels: «Hells Angels tar ikke livet av folk. Dæm kløppi fenger tuppa. M avbiter»

Via Messenger skal mannen ha truet med å sende Hells Angels til en kvinne som avga vitneforklaring i en rettssak, der mannen ble dømt til ubetinget fengsel og tap av førerrett.

NAMSOS: Nå er en mann i 40-årene satt under tiltale ved Namdal tingrett, for ved trusler eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet gjengjelder en handling som aktører har utført i forbindelse med en straffesak. Med aktør i rettsvesenet menes den som har anmeldt et straffbart forhold eller har avgitt forklaring til politiet, påtalemyndigheten eller domstolen.

I august i fjor, skal mannen ha sendt mange meldinger via Messenger til en kvinne som følge av at hun 31. oktober 2018 avga vitneforklaring i Namdal tingrett i en sak der han var tiltalt for promillekjøring og ble dømt til ubetinget fengsel og tap av førerrett.

Krav: To mill.

I meldingene skrev han blant annet:

«Hells Angels tar ikke livet av folk. Dæm kløppi fenger tuppa. M avbiter»

Det amerikanske føderale politiet FBI antar at Hells Angels innkasserer mer enn 1 milliard amerikanske dollar i året på sin verdensomspennende narkotikatrafikk, prostitusjon og hvitvasking av penger, en sum som bestrides av gruppa selv, som også mener at handlinger begått av enkeltmedlemmer ikke kan anføres mot organisasjonen.

I Norge mener Kripos at Hells Angels er en kriminell motorsykkelklubb.

Han skriver også at han kommer til å kreve millionerstatning:

«Å erstatning kjæm eg t å forlang å. Værra trygg. 2 millioner»

Han regner med at oppgjøret kommer på konto i slutten av august.

«Rækkna m ætt oppgjøret e på konton i slutten av mnd ca 28 august»

«2 mill ska eg ha ferr ætt dåkk hold hellvett m vaksi folk»

Mannen skriver at hun kommer til å angre på grunn av anmeldelsen.

«Du vil sova dåli her ætti du»

«Du skal bi rævkjørd no NN. Så tre flisern fyk»

«Du kjæm ikke t å få konsentrasjon om jobb. Du veit ikke ka du har gjort frk. Å d ska eg personlig tå deg bære så du veit d. Eg gir meg ikke no. Når eg veit eg har rett»

– Ikke kødd med meg

Han er klinkende klar om hva som skjer hvis hun ikke gjør som han sier.

«Du må slett alt å kom m førerkortet å 2 mill i peng for tort og svie å uten førerkort i nesten to år. Alt derre må gjerres før visum søknaden går t politiet»

«Å sjøl må du aldri vis deg offentlig etterpå»

«Må aldri kødd m nån som veit ka dæm hold på med»

Gro Helland, konstituert statsadvokat, fører saken for Trøndelag statsadvokatembeter i retten.

Motarbeiding av rettsvesenet kan medføre en straff på inntil seks år i fengsel.

Kommentarer til denne saken