OSLO: Tidligere i uka meldte NA at Klima- og miljødepartementet gjør endringer i regelverket, slik at det ikke lenger er krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta veg for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr.

Nye regler : Opphever 2,5 km-grensa for snøskuter

Kravet om at det ikke er mulighet for leiekjøring i området fjernes også. Forskriftsendringene kommer som en følge av at Stortinget i vår anmodet regjeringa om å fjerne disse vilkårene.

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) var ikke overrasket over at regjeringa landet på å fjerne grensa i tråd med Stortingets vilje.

– Dette er ei sak Stortinget har behandlet ved flere anledninger, og avgjørelsen er en seier for lokaldemokratiet. Det har kommet gjentatte oppfordringer fra kommunene og fra distrikts-Høyre om at det bør være større kommunalt handlingsrom for hvordan skuterkjøring skal reguleres, sa stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) til NA.

Reagerer

Lokalpolitiker Peder Ingvaldsen fra Namsos og stortingsrepresentant Sandra Borch mener Agdestein legger fram regelendringen om at 2,5 km-grensa for å kjøre skuter til hytta tas bort, som Høyres sak.

– Det er på sin plass å kalle dette en utspekulert uttalelse, og Agdestein vet nok selv innerst inne at hun og Høyre overhodet ikke skal ta æren for denne endringen. Hun sier også at regjeringa ikke overraskende landet på å fjerne denne regelen, noe overraskende er det at Agdestein selv stemte mot forslaget, sier Namsos-politikeren Peder Ingvaldsen og viser til avstemminga i Stortinget.

Senterpartiet fremmet forslag om å fjerne 2,5 km-kravet i 2018 og 2019 uten å få flertall. I mai i år ble det bevegelse i Ap og FrP som til slutt sikret flertall for å få fjerne dette kravet.

– Folket sin seier

– Dette er først og fremst en veldig gledelig sak, som vi alle skal juble for. Men endringen i forskriften er det ikke Elin Agdestein som skal ha æren for. Det er først og fremst folket sin seier, alle hytteeiere, lokalpolitikere og ordførere som har stått på i denne saken, og som har løftet saken opp i sine politiske partier og fått gjennomslag. Det er de som skal ha æren for at regjeringa nå er tvunget til å fjerne 2,5 km-kravet, sier stortingsrepresentant Sandra Borch.

– For oss i Namdalen er dette en viktig sak, som forenkler arbeidet i kommunene og for de innbyggerne som skal komme seg ut i naturen. Jeg er glad for at Sandra har jobbet med denne saken i flere år og at Senterpartiet nå har fått gjennomslag for vår politikk. Namdalen fortjener ærlighet fra Elin Agdestein, avslutter Ingvaldsen.

Glad for regelendring: – Dette har vi kjempet for

– Tynn supper på spiker

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) svarer slik på kritikken fra Senterparti-politikerne:

– Jeg registrerer at Sp forsøker å lage spinn på denne saken land og strand rundt. Men det er tynn suppe på en spiker de serverer!

– Alle vet at Høyre gjennom en årrekke har vært pådriver for økt lokalt handlingsrom og sjølstyre på motorferdselområdet, særlig snøskuterkjøring, legger hun til.

Hun viser til at straks Høyre kom i regjering i 2013, startet de jobben med endringer, som blant annet medførte at kommunene fikk flere muligheter til å kunne legge til rette for egne snøskuterløyper.

– Så har det vært dette spørsmålet om å fjerne 2,5 km-grensa som Høyre hele vegen har vært for. Men vi er likevel ikke der at vi utvikler politikk i regjering basert på et dok 8-forslag fra opposisjonen, sier Agdestein.

– Det tror jeg egentlig Sp skjønner godt, de kritiserer oss nå, men stemte selv mot et forslag om oppmyking av snøskuterregelverket som Høyre fremmet da de selv satt i regjering, fortsetter hun.

Hun viser til at de fikk regjeringa med på å sende avvikling av 2,5 km-grensa ut på høring før Sp-forslaget ble behandlet i Stortinget.

– Vi mener det er et poeng å opptre ryddig og høre kommunene før endelig beslutning om forskriftsendringen kom i denne saken. For det er ulike syn lokalt og ulike utfordringer rundt om i landet. Det er store forskjeller på hvordan kommunene ønsker legge til rette for skuterkjøring, og det blir ivaretatt gjennom denne forskriftsendringen.

– Nå er høringen ferdig, og ikke overraskende lander regjeringa på å fjerne grensa. Det er i tråd med Stortingets vilje. Det kan alle som har jobbet for endringen glede seg over, også Sp., sier Agdestein.