Mange ville trodd at vi skulle få et ras av bedrifter som gikk over ende, men fasit er at utviklingen har gått i positiv retning. Takket være en aktiv motkonjunkturpolitikk har det store flertallet av koronarammede virksomheter klart å holde hodet over vannet.

Politikerne har pøst på med oljemilliarder for å holde hjulene i gang. Ulike støttetiltak rettet mot næringslivet har grovt sett virket etter hensikten. Så vil sikkert noen innvende at staten har holdt liv i bedrifter som egentlig ikke har livets rett. Men dette er verdt prisen. Den normale hverdagen vil uansett fortelle oss fasiten. Før jul i fjor fikk vi en ny smittebølge med en enda en variant av korona-viruset. Dermed ble det igjen innført smitteverntiltak som rammet restaurantbransjen, reiselivet og kulturlivet ekstra hardt. Samtidig har en stadig større del av befolkningen blitt fullvaksinert, og det nye omikron-viruset synes å gi færre alvorlig syke og døde. Dermed er vi snart over denne kneika også. Lysere tider skimtes i det fjerne.

De fleste pilene i den ferske konjunkturrapporten til NHO-foreningen Norsk Industri peker oppover. Her spås det samlet sett ni prosent økt omsetning, herunder fem prosent økt eksport. Men det er et sprikende bilde. Mange bedrifter opplever nemlig at prisene på innsatsfaktorene, som eksempelvis stål, containerfrakt og strøm, øker langt mer enn prisene som kan veltes over på kundene.

Pandemien har ført til at en del norske arbeidstakere har mistet jobben og at noen fortsatt går permitterte. Samtidig er det et overraskende stramt arbeidsmarked, altså flere ledige jobber enn arbeidssøkende. Det innebærer kamp om arbeidskraften, noe som igjen vil drive lønningene opp. Det setter arbeidstakerne selvsagt pris på, spesielt i en tid hvor det har vært høy prisvekst på strøm og drivsstoff, som påviker husholdningsbudsjettene. Vårens lønnsoppgjør blir ikke enkle.

Det er ikke uten grunn at kulturlivet var opprørt over hvordan Solberg-regjeringa behandlet dem, og nå Støre-regjeringa. Hvis ikke statusen og betydningen av kultur blir skrudd opp betydelig, vil dette gjenta seg neste gang en pandemi dukker opp. Det er ingen tjent med. Det kjenner vi på alle.