De som leser saken vil se at jeg understreker at jeg «selvsagt ikke forskutterer den administrative og politiske behandlinga, den prosessen må følge spillereglene». Det jeg derimot gjør er å rose aktørene for å ville næringsutvikling og arbeidsplasser i Namsos. Namsos trenger nemlig både mer næringsareal og folk som vil noe. Så det var helt bevisst å bli med Sellæg og Geving - og Lein i Namdal Næringsforening - for å minne alle om at «itj nå kjæm tå sæ sjøl».

Namsos trenger folk som vil noe, som skaper noe. Vi trenger noe å leve av i tillegg til noe å leve for.

Når det er sagt, har jeg selvsagt sjekket saken litt mer enn hva Venstre har gjort. For det første så er det bare 51 av de aktuelle 114 målene som er dyrket. Og om lag 30 av de 51 målene er av svært dårlig kvalitet fordi området jevnlig oversvømmes av flo og flom. I tillegg er ca. fem mål ved trafoanlegget allerede en utskilt tomt – og ytterligere om lag sju mål ved trafoanlegget er veldig attraktive for kraftkrevende næring. Et datasenter har faktisk allerede tegnet opsjon på dette arealet.

Les også

Umusikalsk av namsosordføreren

Så nei, det stemmer overhodet ikke som Skjelstad og Holm skriver at dette er noe av Namdalens ypperste jordbruksjord. Men igjen – det er høringsfrist for varselet om oppstart av reguleringsplan 12. mai. Deretter vil utbyggerne legge fram et konkret planforslag, som så vil gå den vanlige runden med høringer og politisk behandling. En prosess som, slik det også gikk fram i NA, vil trolig ta minst et år.

Som ordfører kommer jeg til å løfte fram de som prøver å legge til rette for nye etableringer i kommunen flere ganger. Namsos trenger slike initiativ, vi trenger næringsutvikling. En skulle tro at «partiet for små og mellomstore bedrifter» skjønte det.