Jeg er enig i at vi skal huske på hvor vi kommer fra og ta lærdom av vår historie, men må vi ta vare på alt.

Når vi ser dette lys av lengde på skolevei, bygdas samlingspunkt osv. kan det være lurt å tenke over hva pengene skal brukes til.

Hvem skal kutte i sine budsjetter og hvem vil det gå utover?