Vi er mange som har forskjellig erfaring fra skolegudstjeneste før jul og andre høytider, og min historie er sikkert ikke unik: Flere klasser var ansvarlig for underholdningen, for sang og musikk i kirken og det ble holdt tale av rektor i kirken. Det ble selvfølgelig brukt skoletimer på forberedelser og det er klart det ikke er morsomt å bli satt utenfor dette. Så da skolegudstjenestedagen opprant ble mine barn med, bare det å kjøre stor buss med alle elevene var stor stas.

Klart jeg ikke nektet dem skolegudstjeneste og det var slett ikke «farlig» å sende dem, de ble ikke «omvendt». Det var derimot gøy med buss, og med en litt tullete egen underholdning og morsom sang og hyggelig tale. Det er ikke det som er poenget, poenget er at skolen skal være samlende, ikke splittende.

Utdanningsdirektoratet understreker også at skolegudstjeneste ikke er egnet som skoleavslutning, skoleavslutninger skal være en inkluderende aktivitet for alle.

For selv om alle har rett til fritak og alle har rett til et likeverdig alternativ til skolegudstjeneste, så endrer ikke dette på det faktum at skolegudstjenester er de eneste gangene i løpet av et skoleår, hvor elevene deles opp på denne måten.

Jeg vil foreslå at julegudstjenesten foregår etter skoletid. Bussen går når skoleklokka har ringt ut. All underholdning, sang og taler foregår på skolen, som skolens egen flotte avslutning, helt uten prest. Dette vet jeg at skolene klarer på en helt utmerket måte.