Vurderingene vi sikter til i vår tekst, er hentet fra dette dokumentet på kommunens hjemmesider i forbindelse med utarbeiding av samfunnsplan. Dette er innspill skolene selv har kommet med rundt hvilke utfordringer skolene i kommunen har.

Les også

Hva er riktig medisin til Nærøysundskolen?

Ifølge HUNT 4 og Ungdata scorer kommunen dårligere enn snittet i Trøndelag på de aller fleste parametere for psykisk helse. Vi mener heller ikke det er godt nok å være like dårlig på å følge opp elever med utfordringer knyttet til atferd som resten av landet. Vi har alle grunner til å være bedre. Ifølge nasjonale prøver scorer skolene i kommunen dårligere enn både landsgjennomsnittet og fylket i lesing, skriving og regning. Dette må man kunne kalle en utfordring.

Slik Fjær formulerer seg, høres det ut som hun kontrer en haug med påstander vi ikke engang har kommet med. Det vi har gjort er å komme med noen svært få eksempler på hva som kunne blitt prioritert foran gratis skolemat, med utgangspunkt i skolenes egne uttalelser. De studiene det vises til og snakkes varmt om, har lenge vært implementert i Høyres skolepolitikk, så her er vi helt enige med Fjær.

«Det er viktig å kjenne pasienten godt for å kunne gi riktig medisin», skriver Fjær. Om Fjær tror at vi har kledd på oss legefrakken, snurret hjulet og plukka en diagnose, så er det feil. Det er altså Nærøysundskolene selv som har satt diagnose og attpåtil foreslått en rekke ulike medisiner. Fravær av skolemat ble ikke ansett som et problem av skolene. De svært få eksemplene vi kom med i innlegget er bare noe vi anser som bedre å bruke penger på enn skolemat. For det er nettopp det, at vi har bedre ting å bruke kommunens penger på, som er vårt hovedbudskap.

Les også

Skolene i Nærøysund har store problemer: skolemat er ikke et av dem