Da blir det som alltid en interessekonflikt og sterke følelser både blant politikere og innbyggere, og vi som hører til bygda Bangsund og Bangsund Skole føler selvsagt trusselen henge over oss. Bangsund har per i dag 878 innbyggere ifølge Statistisk sentralbyrå, og er dermed det største tettstedet i kommunen utenfor Namsos by.

Her ligger en 1–10 skole, med 173 elever fordelt på 11 klasser. Skolen er som i alle bygder limet som holder det hele sammen. Der det tidligere var arbeidsfolk med sine familier som både bodde og arbeidet i bygda, er det kun et fåtall igjen som har sitt liv og virke her hele døgnet. Det vil si at det som holder folk knyttet til bygda i stor grad er ungene som har sine barnehager, sin skole og sitt idrettslag her. Hva skjer da om skolen blir redusert til en 1–7 skole, eller i verste fall blir lagt ned i sin helhet? Jo, bygda dør. Så enkelt og så brutalt.

Bangsund har kjempet, satset og vunnet på flere områder de siste årene. Hall på Bangsund har vært et tema i flere tiår, den kampen er ennå ikke vunnet, og hvem vet om det blir en realitet om skolen bygges ned. Det som Bangsund-samfunnet derimot har fått til er en flunkende ny kunstgressbane. Et flott anlegg og et samlingspunkt for bygdas barn og unge, og kanskje selve hjertet i Bangsund Idrettslag.

Ny butikk greide Bangsund også å få på plass, selv om enkelte instanser gjorde vegen så tornefull og kronglete som overhodet mulig undervegs. Butikken er i tillegg til skolen en av få arbeidsplasser på Bangsund, og driften er selvsagt avhengig av at det er folk i bygda. Disse seirene viser at det finnes folk med guts på Bangsund, uten at jeg nevner navn her.

Jeg vil oppfordre alle som er glad i plassen til å gå inn å lese mulighetsstudie skolestruktur på Namsos kommune sine hjemmesider, og finne fram til gutsen før sparekniven får mulighet til å rasere bygda.

Avslutningsvis vil jeg sitere Namsos Arbeiderparti fra deres siste valgprogram: – Namsos skal være en god kommune for alle innbyggerne i hele nykommunen. Vi skal satse bevisst å få til en god distriktskommune, og ikke minst satse på alle tettstedene i kommunen.