Nei, det er overhodet ikke et engasjement Storeide og Sæthre kommer til og se, det er en kamp. Kamp om og holde bolysten på Salsnes, Statland, Bangsund, Vemundvik, og ikke minst Lund. Det dette forslaget signaliserer er at en kortsiktig plan på innsparing trumfer over viktigheten av en langsiktig skoleplan for bygdene og grendene i den langstrakte kommunen vår.

Jeg kan aldri si jeg har skammet meg av å være fra Namsos kommune, men den 30. mai gjorde jeg det. Jeg blir rett og slett uvel av å tenke på elevene fra Lund og Salsnes som må beregne opp til en time hver vei for og komme seg til skolen. Det gjelder barn ned i seks årsalderen. Jeg må si den naive siden av meg hadde overhodet ikke kunne sett for seg hvor destruktiv den nye skolestrukturplanen kom til og være.

Jeg husker selv kampen om ungdomstrinnet på Otterøya i 2013. Den var viktig ikke bare for og opprett holde bolysten, men også lokalsamfunnet som vi kjenner det. At skoleledelsen igjen kun ni år senere trapper opp til samme ødeleggelse av grender og lokalsamfunn er sjokkerende. Hvor ble det av lærdommen av hvor viktig en nærskole er for lokalsamfunnet fra 2013?

https://www.nrk.no/trondelag/rorer-ikke-grendeskolene-1.11367953

Dette forslaget handler ikke bare om skolestruktur og hva som er best økonomisk, det handler om hva som er best for lokalsamfunnet, klassemiljøene og ikke minst barna. For det er barna som blir hardest rammet. Det er nærmest skammelig og se de to som skal være ansvarlige ledere for vår skolesektor snakke fram en plan som kan føre til at en seksåring må bruke to timer hver eneste dag for å komme seg fram og tilbake fra skolen.

Jeg er egentlig mest rystet over at de kan forsvare valget med at elevtallene synker og den økonomiske situasjonen rår. Det var ikke økonomien som var viktigst da den nye sentrums barnehagen ble vedtatt, det var heller ikke økonomien som var viktigst når Nexans-bygget ble sanert.

Når ordføreren gliser i Namdalsavisa og roser et prosjekt som vil koste 40 millioner i året, med en anslått total pris på 1,1 milliard i løpet av 30 år, virker de 22 millionene som skal spares inn i året som en ganske stusselig sum for å opprettholde det mangfoldet vi har av grender og lokalsamfunn.

https://www.namdalsavisa.no/et-skritt-narmere-utbygging-pa-nexanstomta-vi-kan-skape-et-kraftsenter-for-kultur-og-opplaring/s/5-121-1055282

Ja, det kommer til å koste kommunen ekstra å opprettholde skoletilbudet i grendene, men det skylder de lokalbefolkningen. Kommunen er allerede skylden i at elevtallene synker da det allerede i dag er alt for vanskelig å etablere seg i grenden. For ikke å snakke om kommunens patetiske holdning til verdiskapning og næringsliv. Når bedriftsledere sier de ikke ser råd for å utvikle seg i kommunen fordi kommunen ikke engang har svart på forespørselen om det finnes aktuelle områder som kan avvendes av næring og industri!

Kommunen har selv skyld i hvorfor elevtallet synker sammen med innbyggertallet og da er det jammen ikke grendene som skal bli rammet. Når innbyggere forteller at dette forslaget svekker grunnlaget for å fortsette å bo på hjemplassen deres er det et tegn på at noe er alvorlig galt.

Vi kan ikke tillate at kommunen skal gjøre det enda vanskeligere å bosette seg i grendene. For ikke å snakke om ødeleggelsene dette kan forårsake mot lokalsamfunnene som blir rammet. Ledelsen må virkelig innse at det finnes liv i kommunen utenfor rundkjøringene i sentrum og Vikatunnelen.

Jeg er klinkende klar! Lokalbefolkninga trenger nærskolen sin! Derfor er det ikke bare viktig men kritisk at Sørenget består som egen skole og Statland og Bangsund beholder ungdomsskolene sine. Ikke for kommunens beste, men for barnas beste.

Lokalpolitikerene våre har et stort arbeid foran seg. Vil de bli husket som en politiker som aktivt ødelegger bolysten i de mange grendene vi har i kommunens ytterkant? Eller som en politiker som ser helheten av en levende kommune der du kan bosette deg der du ønsker uten av du skal bli straffet for det?

Politikerne bør tenke på barna og den negative påkjenningen en langskolevei har for dem!

https://www.nordlandsforskning.no/nb/news/2016/skoleskyss-i-eit-helseperspektiv

Til slutt er det bare en ting og si, Namsos kommune må vedta en endring der skolestrukturen tar hensyn til de klassemiljøene som finnes på nærskolene og tenker på hva en nærskole har og si for grendenes overlevelse i nåtiden og i fremtiden.