(Nidaros)

69 personer testet positivt på covid-19 i Trondheim tirsdag, skriver kommunen i en pressemelding.

Rundt 40 av disse kom inn sent tirsdag, og ennå ikke avklart. I tillegg er det kommet inn et stort antall positive hurtigtester. Personer som har avlagt positiv hurtigtest vil bli kontaktet av smittesporing for videre avklaring med PCR-test.

Etter som mange av de smittede ble meldt inn sent tirsdag, er bare 28 av de smittede så langt ferdig sporet. Av disse er 10 kvinner og 18 menn. 22 av de disse har kjente nærkontakter, én er smittet i utlandet og seks har foreløpig ukjent smittekilde.

894 personer ble testet i Trondheim tirsdag 24. august.

Av de 28 smittede som er ferdig sporet er:

9 i tenårene

13 i 20-årene

1 i 30-årene

3 i 40-årene

2 i 50-årene

For de som har testet positiv på hurtigtest vil en ordinær PCR-test endelig avgjøre om de er smittet med covid-19 eller ikke. De som tester positivt på hurtigtester skal sette seg selv i isolasjon til svar på PCR-test foreligger, skriver kommunen.

Oppretter egen e-post-tjeneste

- Vi har opprettet en egen e-postadresse hvor de som har testet positivt på hurtigtester som er tatt i regi av studentmiljøet eller private helseaktører, kan melde dette inn til smittesporing, skriver kommunen.

De som har behov for å melde inn slike testsvar kan sende e-post til: positiv-hurtigtest@trondheim.kommune.no

Disse vil bli kontaktet fortløpende av teststasjonen for PCR-test.

Berørte kommunale enheter: Charlottenlund ungdomsskole, Tempe helse- og velferdssenter, Vikåsen skole

Berørte fylkeskommunale enheter: Heimdal videregående skole (idrettslinja)

Jobber med å legge ut nye timer

Det jobbes fortløpende med å øke testkapasitet i Trondheim.

- I dagene fremover er det en kapasitet på om lag 1000 tester per dag. Dette gjelder både PCR-tester på Leutenhaven, spytt-tester for de som ikke har symptomer i Statens Hus, hurtigtester og testing foretatt av våre ambulerende team. Det jobbes fortløpende med å legge ut nye timer for testing og nye løsninger der innbyggerne kan benytte selv-testing der det ikke foreligger symptomer, skriver kommunen.

Dersom du opplever at alle timene for test er opptatt, oppfordrer kommunen deg til å prøve litt senere da vi legger ut nye timer så snart vi får opprettet slike.

Trondheim kommune opplever også stor pågang på koronatelefonen. Den er operativ, men publikum må påregne noe ventetid til tider.