OVERHALLA: Det var i et leserinnlegg i NA at slagpasient Willy A. Knutsen ga uttrykk for sin skuffelse over mottakelsen i heimkommunen etter et sykehusopphold. Etter å ha blitt kjørt til sykehus i ambulanse, der det ble konstatert hjerneslag, ble Knutsen stabilisert. Mot helga ble det avklart at han var frisk nok til å kunne sendes hjem til Overhalla.

Vakte oppstandelse

Men før hjemkomsten var det visse behov for tilrettelegging. Knutsen forteller at H4 på Sykehuset Namsos ringte Overhalla kommune for å be om at han måtte få rullator og dusjstol hjem til seg, og at svaret vakte en viss oppstandelse på sykehuset.

For hos kommunen ble det opplyst at den som hadde med dette å gjøre hadde fri – og at pasienten selv måtte ringe påfølgende mandag for å avtale hjemmebesøk.

Les også

Er dette måten dere behandler en slagpasient på, Overhalla kommune?

– Er det bare én person i Overhallas omsorgsetat som klarer eller evner å se hva slags enkle hjelpemidler en slagpasient trenger i hjemmet og som kan rykke ut på relativt kort varsel?, spør Knutsen.

Kommunen beklager

Kommunalsjef helse og omsorg i Overhalla kommune, Bente Eidesmo, sier til NA at det er beklagelig at Knutsen har fått et slikt svar. Hun forsikrer også at det ikke bare er én person i kommunen som har ansvar for å tilrettelegge i hjemmet og dele ut hjelpemidler.

– Jeg skjønner at Knutsen er veldig skuffet. Jeg har selv vært i kontakt med enhetsleder som er på jobb nå, og de er veldig lei seg for at Knutsen har følt seg avvist og at han følte han ikke fikk hjelp, sier hun.

Snakke med sykehuset

I kjølvannet av denne historien vil Eidesmo snakke med sykehuset om deres rutiner. Hun peker på at enhetsleder som var på jobb den dagen det ble ringt fra H4, ikke ble kontaktet av sykehuset, slik rutinen er.

– Vi må få rutinene til å fungere. Hvis den hos oss som har ansvar for tilrettelegging og utkjøring av hjelpemidler har fri, må ansvaret overlates til noen andre. Det er jo noen som er til stede hele tida, selv om det er ferie. Sykehuset på sin side, vet at de skal si fra til oss i god tid dersom noen skal sendes hjem, påpeker hun.

– Vi er kjempedyktige

Eidesmo opplyser at det er et felles lager for hjelpemidler i kommunen. Har de utstyr som rullator og dusjstol på lager, kan kommunen stille opp ganske fort. Trengs ei tilpasset seng, må den bestilles fra Trondheim, og det vil i så fall ta litt tid å få den til Overhalla.

– Men hva med om Knutsen hadde trengt tilsyn gjennom helga, og ble bedt om å ringe på mandag?

– Han hadde fått tilsyn om han hadde trengt det. Overhalla kommune er faktisk kjempedyktige til å ta imot utskrivningsklare pasienter. I løpet av tre år har vi bare hatt ett overliggerdøgn, svarer Eidesmo.

Fikk hjelpa han trengte

Når det gjelder Willy A. Knutsen og hans historie, har kommunalsjefen registrert at svigerdatteren fikk tak i både rullator og dusjstol til han kom hjem til Overhalla.

Les også

- Skam dere i Overhalla

– Knutsen fikk hjelpemidlene han trengte, så det var tydelig at noen hos kommunen var til stede likevel – og det er det alltid. Jeg er glad han fikk hjelp. Jeg ser han ikke ønsker noen personlig beklagelse – eller bortforklaring, som han kaller det – og det skjønner jeg. Men som sagt skal vi ta tak i rutinene. Det er viktig at vi får dem til å fungere, sier Bente Eidesmo.