I en spørreundersøkelse for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk støtter 85 prosent at det innføres nedre aldersgrense ved bruk av elsparkesykkel. Hele 44 prosent av de spurte i undersøkelsen mener aldersgrensa bør gå ved 16 år.

– Elsparkesyklene kan lovlig kjøre i 20 km/t, og skal nå klassifiseres som motorvogn. Dersom det i tillegg kommer et forbud mot å kjøre på fortau uten at aldersgrensa heves, betyr det at barn helt ned i 12-års alderen blir å finne i vegbanen sammen med biler og busser. Vi er bekymret for sikkerheten til de yngste, og mener at aldersgrensa bør gå ved 16 år, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Ønsker høyere promillegrense

I undersøkelsen, som er foretatt av analyseinstituttet YouGov like før påske, støtter i tillegg 8 av 10 innføringa av promillegrense som er vedtatt, men 25 prosent mener 0,2 i promille er for lavt.

– 1 av 4 ønsker en promillegrense på 0,5 for elsparkesykkel, og generelt ser vi av svarene klare skillelinjer i spørsmålet om promille og hvor grensa skal gå. Det har de siste årene vært altfor mange ulykker hvor folk har skadet seg i beruset tilstand, og med nye regler, promillegrense, og betraktelig færre utleiesykler i de store byene forventer vi langt lavere skadetall i år, sier Brandeggen.

Kan komme flere innstramminger

Slik blir de nye reglene for elsparkesykkel:

  • Nedre aldersgrense på 12 år.
  • Promillegrense på 0,2.

  • Omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Påbudt med hjelm for barn under 15 år.

Flere innstramminger er også til utredning og kan bli innført. Blant annet forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveger, kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven og formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring.