NAMSOS: De kan koste på seg brede smil, Sten Anders og Sten Øien i Credo Eiendom AS. 10. desember fikk de beskjed fra NAV om at de gikk av med seieren i anbudskonkurransen om å bygge nytt NAV-bygg i Namsos. Det skal være innflyttingsklart før jul neste år, og de går en mildt sagt hektisk byggeperiode i møte.

Måtte ta sjanser

– Det har vært et sjansespill, nikker daglig leder Sten Anders og styreleder Sten Øien:

– Vi måtte være i forkant for å klare fristene NAV har satt. Skulle vi få levert betongelementer fra Overhalla Betongbygg i tide, måtte vi bestille nå, ellers ville de ikke klart å levere før etter sommerferien, og det ble for sent for oss, sier de.

Hvem som er hovedentreprenør er for lengst klart. GL-Bygg AS har måttet omrokkere noe for å klare å oppfylle kravene i kontrakten som sier at det nye NAV-bygget skal være innflyttingsklart før jul neste år.

Ved politistasjonen

Credo Eiendom AS vant anbudskonkurransen mot Namsos Industribyggeselskap AS, som var firmaet som var med helt i finalerunden. Kontrakt går ut på å sette opp NAV-lokaler på 1.085 kvadratmeter over to etasjer.

– I tillegg bygger vi en tredje etasje på drøye 600 kvadratmeter uten at vi har noen leietakere der foreløpig. Disse lokalene vil bli innredet når leietakerne er på plass, ut fra deres behov, sier far og sønn Øien – som også her har tatt en sjanse.

– Å bygge uten å ha leietakere er spenninga med hele prosjektet, sier Øien senior.

Nybygget oppføres vegg i vegg med den nye politistasjonen som sto ferdig i 2017, og som også ble oppført av Credo Eiendom AS.

– Og prislappen?

– Den ligger i overkant av 55 millioner kroner, svarer de.

Full sjøutsikt

De skryter av tomta, som ikke bare har sjøgløtt, men full sjøutsikt. Der får de NAV-ansatte et funksjonelt nybygg tilpasset deres behov.

– I den nye reguleringsplanen for Namsos som skal behandles i februar, er det tegnet inn en ny veg fra sentrum over Nexans-tomta og inn til nybygget og politistasjonen. Den vil bidra til at de to bydelene blir mer knyttet sammen enn før, sier Sten Anders.

Tyvstartet alle prosesser

For å imøtekomme kravet til innflytting, måtte de tyvstarte alle prosesser. Det betyr også at de geologiske undersøkelsene på tomta allerede er i gang.

– Det skal friksjonspæles og vi satser på å komme i gang med grunnarbeidene i februar. Dermed får vi en meget hektisk byggeperiode på ti måneder før bygget skal overleveres innen fristen 21. desember neste år, sier de.

Krav til sikkerhet

I anbudsdokumentet har NAV stilt store krav til sikkerhet for sine ansatte. Da kom det godt med at Credo Eiendom og arkitekten Jon Ark hadde erfaring fra å prosjektere og oppføre politistasjonen for fire år siden.

– Det var også krav om Breem-sertifisering, hvilket er et miljøsertifikat med høye krav. Det nye NAV-bygget blir det første i Namdalen som blir bygget etter denne standarden, og det er i tillegg en energistandard på øverste nivå, forteller duoen.

Sykkelparkering og lading

I første etasje blir det inngang med ventesone, karrieresenter og kurssenter med venterom – i tillegg til flere samtalerom. På baksida blir det inngang for ansatte med garderobe, møterom og arbeidsrom.

I andre etasje bygges det spiserom med kjøkken, flere stillerom og fokusrom, og det skal være en todelt arbeidssone. Her planlegges det også en stillesone.

– Vi lager også innendørs sykkelparkering med mulighet for lading av elsykler. Utenfor blir det oppstillingsplass for drøyt 40 biler, sier de.

Kjempefin julegave

Far og sønn Øien var langt fra sikker på å vinne anbudet. Gleden var desto større da de fikk beskjed om at nettopp Credo Eiendom AS hadde trukket det lengste strået.

– Det var kjempeartig. Vi tror og mener dette skal bli et godt prosjekt både for NAV og oss, og det er jo alltid hyggelig å vinne, sier de.

– Ja, for å tape et slikt anbud koster vel en hel del?

De nikker. All jobben som legges ned i anbudsprosessen beregner de til å koste rundt 500.000 kroner, medregnet alle arbeidstimene.

– Vi er ikke gode tapere. Det ville blitt ei tung jul om vi hadde tapt dette anbudet, sier Sten Øien og sønnen Sten Anders sier seg umiddelbart enig.

Utforming og egnethet

Eiendomsforvalter Kristin Skog i NAV Trøndelag opplyser til NA at det i utgangspunktet var sju ulike tilbud som ble levert innen fristen. Fem av disse ble invitert til å være med videre i prosessen.

– Til slutt sto vi igjen med to tilbydere. Vi har forhandlet i flere runder og gitt firmaene innspill. NAV ønsket ei ny arbeidsplassløsning (ABW, activitybased workplace) med samarbeidssone, normalsone og stillesone, samt «clean desk – free seating » som utgangspunkt. Prisforskjellen mellom konkurrentene var marginal, og til syvende og sist var det ikke prisen, men byggets utforming og egnethet som gjorde utslaget, sier Skog.

De tegner en tiårig leieavtale med Credo Eiendom AS, med opsjon på to ganger inntil fem års fornyelse.