I Namdalsavisas reportasje lørdag 3. september uttrykker du at rekrutteringen er et problem, hovedsakelig basert på at vikarer og lærlinger er i for dårlig fysisk form. At du bruker denne reportasjen for å ha noe å henvise til når du skal forklare styret overtidsbruken, eller for å gi skylden på den synkende arbeidsmoralen i foretaket, får være opp til hver enkelt å konkludere med.

Fra et vikarperspektiv så er ikke fysisk form den største utfordringen når det gjelder rekrutteringen til prehospital klinikk og ambulansetjenesten, som du er leder for.

Man må ikke glemme at ca. 10 % av ambulansetjenestens vakter blir betjent av lærlinger og vikarer. Fastansatte testes aldri og har ikke disse kravene. Vil pasientene få den samme behandlingen da disse ansatte er på jobb, eller blir pasientbehandlingen svært forsinket etter som du krever så strenge fysiske krav til vikarene?

De fysiske kravene dere har satt er: 3 km løping som må bestås innen 16 minutter, 20 knebøy med tilleggsvekt på 16 kg, planken i 60 sekunder og 20 situps. Ingenting av dette er relevant for den daglige utførelsen av jobben, så hvorfor dere står fast på at dette er en bra test, vites ei.

Som ambulansearbeider for HNT siden 2013 har jeg aldri måtte løpt, men båret utallige kilo fra kjellere og loft, og etter noen år som ansatt på AMK-sentralen har jeg kalt ut mine kollegaer på oppdrag både på og utenfor vei. Uten unntak har jeg kun opplevd at de har løst disse oppdragene uten problemer. De gangene ambulansetjenesten ber om assistanse til bæring og forflytning er det andre grunner enn deres egen fysiske helse, så hvor dere krever umiddelbare tiltak for dokumentasjon på fysiske helse som resulterer i manko på bemanning, forstår ikke undertegnede.

At du og dine ledere i desember sendte ut epost med 14 dagers varsel på at alle vikarer skulle gjennomføre ovennevnte fysiske test, speiler dagens personalpolitikk ganske godt. Dere oppfattet etter at noen av lederne hadde fått harselert og rakket ned på tillitsvalgte at fristen måtte utsettes til mars 2022. Tester ble gjennomført, og mange vikarer har sluttet i Nord-Trøndelag og fått seg jobber både nordover og sørover.

Med at dere innførte denne testen uten å gi noen unntak, har dere blant annet fratatt mange flinke, pliktoppfyllende og voksne mennesker foreldrepenger grunnet svangerskap. Dette har blitt gjort med den hensikt å få de fjernet fra listen over krav om fast stilling. Dere har forlangt gjennomført fysisk test av ansatte som er gravide, nylig har født eller med nylig endt svangerskapspermisjon. Dette som et krav før forlenging av kontrakter.

Diskriminerende er det ovenfor de som er i noen form for foreldrepermisjon. Mange av disse har jobbet i flere år og manglet kanskje bare noen få måneder på å få krav om fast stilling. Nå står de kontraktsløse fordi de ikke har fysiske forutsetninger for å kunne gjennomføre testen, akkurat nå. Med dette har dere også fjernet muligheten til å få normal svangerskapsstønad, ettersom det av NAV blir tolket dit at de er arbeidsledige.

Du og dine ledere har over tid prøvd å få fjernet ambulanseressursen i Snåsa. Da dette ikke har gått gjennom, har dere lagt opp til at ansatte skal jobbe 12 timer alle hverdager (08-20), men med lønn for bare 10,3 timer. Vi har bare to dagbiler i Nord-Trøndelag, der hvor den andre er plassert i Levanger, og de får naturlig nok betaling for alle sine 12 timer. Dette er også en personalpolitisk sak som ikke akkurat gir flere lyst til å søke.

Fryktkulturen som er skapt siste år og intern epostkommunikasjon hvor ledere henger ut ansatte, gir de som tørr å si ifra eneste mulighet til å bruke media som kommunikasjonsform. Mange er redde for å ikke få komme tilbake til tjenesten hvis de sier ifra, så de ringer og sender meldinger med de som tørr å ytre seg, men med ønske om å få være anonym. Det må vi påstå er et sterkt sykdomstegn i en offentlig etat?!

Du nevner også i reportasjen at rekrutteringen på AMK er og blir mer utfordrende. Du har år etter år avvist det som kalles funksjonstillegg ved sentralen. Som den eneste sentralen i landet uten dette, så er det kanskje ikke en nyoppstått test som er problemet med rekrutteringen?

På vegne av mange vikarer som sitter på gjerdet, og meg selv som hoppet av gjerdet og er tilbake i det private næringslivet frem til personalpolitikk, lederkompetanse og respekt for ansatte blir satt på rett kurs.