NAMSOS: – Smittesituasjonen er økende, og vi har fått det innafor skolen vi også, sier rektor Sveinung Aagård til NA.

Han forteller at det på kommunenivå er gjort nye vurderinger utover dagen i forbindelse med smittesituasjonen ved Namsos ungdomsskole.

– Det defineres som et utbrudd, og det er nærliggende å tro at det kommer flere positive tester de nærmeste dagene, sier Knut Storeide, grunnskoleleder i Namsos kommune.

Hjemmundervisning

– I samråd med kommuneoverlege og kommuneledelsen er det besluttet at det skal være hjemmeundervisning på ett trinn resten av uka. Det er i niende klasse det er mest smitte, og de skal ha hjemmeskole, sier rektor Sveinung Aagård.

Han forteller videre at det er fire klasser på trinnet, som har valgfag på tvers av klassene, som gjør at det er større sjanse for å bli smittet. Flere er allerede smittet, mens det er andre som har symptomer.

– Vi har også noen tilfeller i både åttende og tiende. Men vi har mer kontroll på disse trinnene, forteller rektoren.

Derfor tas det nå grep.

Tirsdag har han sendt ut følgende melding til foresatte:

«Det er fra kommunens side i løpet av dagen jobbet mer med smittesporing for elever ved Namsos ungdomsskole. Smittesporinga viser at det er 9. trinn som er mest berørt. Trinnet er tett på hverandre, og det er flest smittede der. Smittevernmessig vurderes det at det derfor er hensiktsmessig med hjemmeundervisning for hele 9. trinn resten av denne uka.

Det å gi 9. trinn hjemmeundervisning er etter kommuneoverlegens vurdering det mest målretta tiltaket ut fra smittesituasjonen. Målet er at flest mulig av elevene skal kunne få undervisning på skolen, og at skolene i Namsos skal være på gult nivå.

Det oppfordres til at alle elevene på 9. trinn ved Namsos ungdomsskole tester seg før skolestart mandag 17. januar. Hurtigtester fås ved henvendelse til Namsos teststasjon

– Ikke heldig løsning

– Når vi får så mange smittede, har vi ikke kapasitet til å ha undervisning til både de som er hjemme og på skolen. Derfor vil vi bruke Teams, som vi er blitt godt kjent med under pandemien, sier Aagård, som ikke legger skjul på at hjemmeundervisning ikke er en optimal løsning.

– Det er ikke en heldig løsning med hjemmeskole. Vi håper og tror det bare blir det ut fredag, og at det begynner å roe seg. De er på tide at situasjonen blir litt bedre, for jeg tenker på elevene som virkelig har fått kjenne dette på kroppen, sier rektoren.

Tidligere tirsdag meldte NA om at en klasse ved Namsos barneskole må ha hjemmeundervisning etter et smitteutbrudd.