NAMSOS: Til tross for at hun var sliten og trett, satte hun seg bak rattet på personbilen. Det resulterte i ei utforkjøring, som endte i en klynge trær.

For overtredelsen ble hun ilagt en bot på 8.000 kroner.

Men hun aksepterte ikke forelegge, og saken ble sendt til domstolen for pådømmelse. 24. september blir det rettssak i Namdal tingrett.

I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 9.600 kroner, eller fengsel i 19 dager dersom boten ikke betales. Det vil også bli krevd at kvinnen, som har status som siktet, skal betale saksomkostningene.

Ifølge forelegget ville forholdet at hun mister førerkortet i seks måneder, regnet fra datoen utforkjøringa skjedde.