• Til kommunestyret i Leka, 10.11.2022
  • Fra Senterpartiet i Leka

Senterpartiet ønsker at kommunestyret i Leka slutter seg til følgende uttalelse:

Leka kommune vil beklage håndteringen av prosessen og offentliggjøringen av det anonyme varselet rettet mot tidligere rådmann Solveig Slyngstad 02.10.18. Leka kommune ønsker for fremtiden å ta ansvar og fremstå som en positiv arbeidsgiver og vil med dette gi Solveig Slyngstad en offentlig beklagelse. Samtidig ønsker Leka kommune å gi en takk til Solveig Slyngstad for sin innsats generelt og spesielt for at Leka kommune igjen fikk bestå som egen kommune.

Kort bakgrunn

  • Solveig Slyngstad ble ansatt i Leka kommune 1. september 2016.
  • Solveig Slyngstad flyttet til Leka i 2016 og anskaffet egen bolig.

Rådmannen viste til positive konkrete resultater parallelt med en intens jobbing mot departement og Storting for å sikre at Leka kommune skulle bestå som egen kommune.

I juni 2017 ble Leka kommune tvangssammenslått med Nærøy, Vikna og Bindal kommuner. En intens jobbing mot departement og Storting medvirket til at Leka kommune i desember 2017 igjen fikk status som egen kommune. Rådmannens kompetanse fra departement samt faglige nettverk var av stor betydning for avgjørelsen i Stortinget i desember 2017. Slyngstad var innovativ og hadde en stå-på-vilje til beste for Leka kommune.

4.03.20 fratrer Solveig Slyngstad formelt fra sin stilling.

Vurdering

Leka kommune ønsker å beklage den belastning Solveig Slyngstad ble påført som følge av det anonyme varselet i oktober 2018. Solveig Slyngstad valgte å holde en lav profil i media og beskyttet på denne måten både ansatte og politikere.

Den tidlige offentliggjøringen i alle medier var av stor psykisk belastning som medførte sykdom. Å bli forhåndsdømt og å bli satt i gapestokk der media bidrar til en hekseprosess, er svært alvorlig. Ingen ønsker slike prosesser, hverken Leka kommune, ansatte eller lokalsamfunnet.

Signert kommunestyregruppen i Sp