NAMSOS: I år skal Sparebank 1 dele ut 200 millioner til små og store formål som gjør en innsats for lokalsamfunnene i Midt-Norge. Fem forskjellige lag i Indre Namdal er blitt valgt ut til å motta bankens samfunnsutbytte.

De utvalgte er Frelsesarmeen i Namsos, Demensforeninga i Grong, Optimisten Namsos og God jul Overhalla/Namsos.

Tirsdag ble de overrakt en sjekk på 10 000,- hver for å kunne tilrettelegge og bedre deres formål.

– Det er artig å se dere her i disse digitale tider, sa banksjef Ole Anders Olsen, til latter hos forsamlinga.

Olsen forteller at bakgrunnen for at det er akkurat disse som får tildelt pengesjekken i år, er fordi de har gjort en bra innsats under koronaen og spesielt nå i jula.

– Vi ansatte har fått muligheten til å gi til dem vi vil støtte, og vi er stolte over å kunne gi disse gavene.

Vanskelig under pandemien

Inger Anne Kvalø representerer Frelsesarmeen i Namsos. De gjør et stort sosialt arbeid i Namsos, og hun forteller om den ekstra innsatsen de legger inn rett oppunder jul. Blant annet samler de hvert år inn gaver til dem som ikke har råd til å kjøpe selv.

– Vi er veldig takknemlige for gavene vi får inn fra hele Namdalen. I tillegg deler vi ut rekvisisjon så folk kan få dra på butikken, og kjører ut mat til de som ikke har mulighet til å handle.

Fra Demensforeninga i Grong er leder Olav Bergsmoen på plass. Han forteller at det har vært litt vanskelig å gjennomføre alt av arbeid under pandemien, men at de har gjort det de kan.

– I tillegg til å arrangere aktiviteter for de syke, tenker vi også på de pårørende og arrangerer blant annet kafe og kurs for dem. Vi er veldig takknemlig for støtten fra banken, og ser fram til å trøkke på etter koronaen.

Nissen og Optimisten

God jul Namsos/Overhalla har i over 6 år samlet inn gaver til dem som ikke kan kjøpe dem selv. Da koronaen kom til Norge kjørte de i tillegg rundt med mat i Namsos.

Hvem som står bak disse gode gjerningene er det få som vet, for de vil gjerne være anonyme.

– Det blir litt «secret santa». Vi vil heller ha fokus på saken, enn på oss selv.

Birgitte Høknes jobber hos Optimisten Namsos og sammen med brukerne Ragnhild Moen og Frode Bjørbekk, representerer de dagsenteret.

– Senteret hjelper folk som har problemer med rus og psykisk helse. Vi er veldig takknemlig for pengegavene for da kan vi gjøre noe sammen, sier Birgitte.

Ragnhild forteller at det var tungt den tida dagsenteret var nødt til å holde stengt.

– Dagene ble tunge og lange. Vi er jo som en familie, så da var jeg glad vi kunne bruke Skype.

Til vanlig er dagsenteret åpent mandag til fredag, og vil også holde åpent i jula.