En samla oversikt for hele Norge viser at 261 kommuner har færre statlige arbeidsplasser i 2019 enn det de hadde i 2013. Disse kommunene har tapt over 9.000 statlige arbeidsplasser. På den andre siden ser vi at de ti største kommunene i Norge (målt i folketall) har til sammen over 12.000 flere statlige arbeidsplasser i samme periode. Et eksempel er Oslo som har fått over 4.500 av disse nye. Alle tall er hentet fra SSB sin statistikk som viser sysselsatte etter arbeidssted i statlig sektor.

Trenden er tydelig. De minst sentrale kommunene får færre mens de mest sentrale får flere. Hvorfor har det blitt sånn? Noe kan forklares med omorganisering, dvs flytting av arbeidsgiveransvar og oppgaveoverføring men vi mener at det meste kan forklares med dette begrepet; en sentraliseringsiver icensesatt av Solberg-regjeringen som savner sidestykke.

For Trøndelag sin del er landstrenden gjeldende. Hele fylket har fått 3.201 flere statlige arbeidsplasser, og 3.191 av disse – altså 99 prosent - har havna i Trondheim. 30 kommuner har mista arbeidsplasser, mens 16 kommuner har fått flere. De som har fått arbeidsplasser ligger i stor grad på kysten og langs «aksen» dvs på strekningen Orkanger – Steinkjer med noe få hederlige unntak.

Over 3000 arbeidsplasser har forsvunnet fra 30 kommuner i fylket vårt. Dette tilsvarer hele befolkningen i Holtålen og Lierne kommuner til sammen. Eller Rennebu, Røyrvik og Leka.

Dette er resultatet av ønsket politikk. Nå ser vi resultater av regjeringas sentraliseringpolitikk og reformiver gjennom de siste åtte årene. Reformer som sentraliserer viktige samfunnsfunksjoner og som ødelegger helhetlige samfunnsstrukturer i lokalsamfunnene rundt omkring i kommunene.

Statlige arbeidsplasser genererer så mye mer enn det mange er klar over. Dersom det etableres et statlig foretak i en kommune vil det også følge med grunnlag for andre tjenester. Et godt eksempel på dette er domstolsreformen. En halvering av antall domstoler har også hatt store konsekvenser for næringsgrunnlaget for advokatkontorer i kommunene. Disse advokatkontorene har, i tillegg til å få oppdrag for domstolene, i mange tilfeller også hatt oppdrag fra privatpersoner i lokalsamfunnene der de har vært. Mange har bruk for bistand til å utforme et testament, en kjøpskontrakt eller andre dokumenter som krever juridisk kunnskap. Nå må privatkundene reise lengre for å få kjøpt samme tjeneste med de ekstra kostnadene det fører med seg.

Lokalsamfunnet tømmes for servicefunksjoner, kompetanse og ressurspersoner i tillegg til at de har mistet statlige arbeidsplasser, og den onde sirkelen er i full rotasjon.

Med statlige arbeidsplasser vil det følge med annet næringsliv og flere muligheter for mennesker som vil skape seg et godt liv utenfor de største byene våre. Derfor er det så viktig å bruke dette som en viktig og aktiv del av en ønsket politikk. Senterpartiet mener det er på tide med en annen politikk før distrikts-Norge raseres og tømmes for folk og arbeidsplasser. Statlige arbeidsplasser er viktig for distriktene, men det er behov for en helt annen politikk. En politikk som tar distriktene på alvor. En politikk som legger til rette for etablering, arbeidsplasser, næringsutvikling og gode tjenester. Dette kan vi gjøre ved å desentralisere statlige arbeidsplasser.

Det bor folk i hele Norge, i bygd og by. Det er ingen selvfølge at det er slik, og det er ingen selvfølge at det skal fortsette å være slik. En regjering med Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer. Vi vil sørge for at arbeidsplasser, infrastruktur, velferdstilbud, trygghet og muligheter finnes over hele Norge, i store og små samfunn. Vårt «nei» til sentralisering og stordrift er et «ja» til et mangfoldig Norge med likeverdige muligheter. Uansett hvor du bor – i hele Norge. Vi gleder oss!