Gå til sidens hovedinnhold

Statens forlengede arm – men vet denne armen hva Høyre-armen mener og vil?

Statsforvalter Frank Jensen hevder helt riktig at Statsforvalteren er Statens forlengede arm, i sitt motsvar til mitt innlegg om distrikts-Trøndelag.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Men hvorfor følges ikke dette opp konsekvent? Hvorfor blir blant annet forhold knyttet til strandsonen like strengt om det er i områder med stort press som i områder med lite press? Blir ikke henvendelsen fra Regjeringen til Statsforvalterne tatt på alvor; Sitat; Lokale beslutninger skal vektlegges sterkere. Fylkesmannen skal kun gripe inn dersom saken har regional eller nasjonal interesse. Sitat slutt

Bare for å gjøre det helt klart; Det er ikke Regjeringen jeg «skyter på», hverken her eller i forrige innlegg, men Statsforvalteren. Regjeringen har så langt som mulig, sett opp mot flertall i Stortinget og internasjonale bindinger, gjort det den kan for å finne løsninger som ikke hindrer og vanskeliggjør utvikling i distriktene. Men – det kan virke som om Statsforvalteren ikke tar innover seg dette.

Les også

Jobber for hele Trøndelag

I forkant av kommunevalget i 2019 uttalte statsminister Erna Solberg at hun ønsker færre statlige innsigelser til lokale avgjørelser. Brev fra regjeringen har flere ganger blitt sendt ut til alle landets fylkesmenn fra regjeringa, om å ta større hensyn til lokaldemokratiet før de fremmer innsigelser til lokale planer. Statsforvalteren i Troms og Finnmark får faktisk ros fra flere for å ha tatt dette innover seg.

Retningslinjene for aktivitet i strandsonene, ny 2020, innlemmer bl.a. Flatanger, Heim, del av Hitra (tidligere Snillfjord), Høylandet, del av Indre Fosen (tidligere Leksvik), Leka, del av Inderøy (tidligere Mosvik), del av Orkland (tidligere Agdenes, Meldal og Snillfjord), Osen, Namsos, Nærøysund, Roan, del av Steinkjer (tidligere Verran) og Åfjord.

For disse områdene gjelder følgende retningslinjer:

10.1. Byggeforbud Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i pbl. § 1-8 gjelder. Bygging skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. I områder uten press vil det være enklere for kommunene å gi tillatelse til å bygge enn i områder der presset er stort.

Blir disse retningslinjene etterlevd av Statsforvalteren når lokaldemokratiet gjør vedtak om tillatelse til flytting av ei hytte, som etter flytting blir liggende 94 meter fra sjøen, i et område hvor det fra før allerede er naust og flytebrygge, og området stor sett er utilgjengelig langs strandsonen, og Statsforvalteren overprøver kommunalt vedtak og sier nei?

Blir disse retningslinjene etterlevd at Statsforvalteren når etablering av flytebrygge i tilknytning til hyttefelt på Jøa (ikke akkurat et pressområde) blir varslet med at «det vil bli vurdert avslag fra Statsforvalteren ved eventuelt positivt vedtak i kommunen»?

Blir hensikten fra Regjering og Storting etterlevd når en familie i Røyrvik får nei til å benytte ATV knappe to kilometer for transport av nødvendig utstyr til sine kunder, men blir anbefalt å benytte helikopter?

Det er ikke bare i Stortinget og Regjeringen, at politikerne har kunnskap og forståelse for de lokale forhold, og dette har sittende Regjering tatt innover seg. Men – jeg er fortsatt i tvil om at Statsforvalteren har dette i bakhodet ved forvaltning av sentrale lover og retningslinjer.

Regjeringen, med Solberg som statsminister, har, gjennom flere endringer og retningslinjer forsøkt å styrke lokaldemokratiet. Som kommune- og fylkespolitiker gjennom over 20 år kan jeg ikke si at jeg opplever dette som en realitetsendring. Og det er her Statsforvalteren svært ofte kommer inn og forstyrrer muligheten til denne opplevelsen. Min, og manges opplevelse, er at håpet om sterkere selvstyre om mer makt til lokaldemokratiet skulle komme gjennom større og sterkere kommuner, har blitt mer maktutøvelse og overprøving av lokale vedtak fra Statsforvalteren.

Ett godt utgangspunkt for både politikere, saksbehandlere og byråkrater er å etterleve Erik Bye sitt utsagn; Et godt utgangspunkt for enhver politiker er å våkne om morgen å ta innover seg at politikerne ikke er folkets herskere, men deres tjenere.

Kommentarer til denne saken