Vi i Arbeiderpartiet ser verdien av yrkesfag, slik at vi vil investere en yrkesfagmilliard i løpet av de neste fire årene, blant annet et skikkelig utstyrsløft som gir elever på yrkesfag relevant utstyr å lære med. I tillegg er det viktig at ungdom får tett oppfølging i læretiden, dette for å unngå frafall.

Terje Sørvik er yrkesutdannet, med fagbrev samt god og variert praksis fra blant annet Moen på Kolvereid. Fra å være sveiselærling til at han i dag står på valg for Arbeiderpartiet, har han opplevd at norsk industri har vært i løpende utvikling, hvor teknologi og konkurranse stiller store krav til kompetansen blant de som har arbeidsdagen sin her.

Problembeskrivelse:

 • Med dagens kurs vil vi mangle 100.000 fagarbeidere om under 20 år, ifølge Statistisk Sentralbyrå.
 • Allerede melder halvparten av bedriftene i NHOs Kompetansebarometer for 2020 at de ikke får tak i fagarbeidere de trenger.
 • Koronakrisen har understreket hvor sårbare vi er dersom vi ikke utdanner arbeidskraften vi trenger
 • Halvparten av ungdommene i Norge begynner på yrkesfag. Det er et godt utgangspunkt. Men etter seks år har bare under 40 prosent av dem oppnådd fag- eller svennebrev. Det er stort frafall fra yrkesfagutdanning.

Vi i Arbeiderpartiet går til valg på følgende løsninger:

 • Lover utstyrsløft for yrkesfagene
 • Yrkesfagutdanningene våre må gjenspeile hvor viktig fagarbeiderne er for både konkurransekraften i næringslivet og kvaliteten i velferden. I dag må mange ungdommer på yrkesfag lære med utstyr som hører hjemme på museum. Det er lite relevant opplæring for det høyteknologiske arbeidslivet de skal ut i.
 • Halvparten av lærerne på Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon svarer at elevene ikke har tilgang på utstyr som trengs for å lære på fagområdet sitt, i en undersøkelse Utdanningsforbundet har gjennomført blant sine medlemmer (publisert høsten 2020).
 • Når Norsk Industri, Fellesforbundet, og Industri Energi gang på gang understreker hvor avgjørende det er at yrkesfagopplæringen må ha oppdatert utstyr for å være relevant for arbeidslivet, lytter ikke regjeringen.

I tillegg skal vi:

 • Gi ungdom over hele landet en læreplassgaranti, slik at ungdom som begynner på yrkesfag skal være trygge på at de får muligheten til å gjennomføre.
 • Gi ungdom tettere oppfølging, også over i læretiden, slik at vi gir flere en reell mulighet til å gjennomføre.
 • Gi alle elever mer praktisk læring fra 1. klasse i barneskolen, slik at barn og unge også får utvikle praktiske ferdigheter og at flere får øynene opp for de spennende mulighetene yrkesfagutdanning gir. De fleste skoler har skolekjøkken, vi må sørge for at de har utstyr og råvarer til å kunne brukes i mange fag, og selvsagt også til læring og opplevelser som får flere til å vurdere restaurant- og matfag.

Det er ei uke til valget, gjør som oss, stem inn en fagarbeider på Stortinget, stem på Arbeiderpartiet og få Terje inn på Tinget.