OSEN: Nylig gikk det et steinras på fylkesveg 715 ved Fosslia, på strekninga Ilsvika – Årgård.

Nå er vegvesenet i gang med å rydde opp etter raset, og i den forbindelse vil ett felt på vegen være stengt.

Det er nå lysregulering forbi rasstedet.