NAMSSKOGAN: Torsdag reiser ordføreren i Namsskogan, som også er leder i Namdal regionråd, til Oslo.

Statsministeren, klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn og landbruks- og matminister Olaug Bollestad har avsatt halvannen time til Brekkvassmo og Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), som har kjempet for å få i stand et møte.

Utmarkskommunenes sammenslutning

USS bistår medlemskommunene i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark.

USS er et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.

Har 100 medlemskommuner fra fylker. Fra Namdalen er Namsskogan, Grong og Lierne medlem.

– Jeg ble oppringt fra Statsministerens kontor, der jeg ble bedt spesielt om å komme for å snakke om konflikten mellom rovdyr og beitedyr. Jeg har blitt lovet at Namdalen skal få holde et eget innlegg. Det synes jeg er veldig positivt, sier Stian Brekkvassmo.

– Det er ikke så stor forskjell på å være ordfører og leder i regionrådet i denne sammenhengen. Det blir samme historiefortelling uansett, legger han til.

Brev til Erna

I slutten av mai sendte Namdal regionråd et brev – underskrevet av samtlige ordførere i Namdalen – til statsminister Erna Solberg, der de ba om et hastemøte for å finne ei løsning på konflikten mellom rovdyr og beitedyr i Grong og Namsskogan.

I brevet beskrev de situasjonen som særdeles alvorlig for beitenæringa i de rovdyrutsatte områdene i Namdalen.

Fortsatt har regionrådet ikke fått svar om det blir et møte med statsministeren.

– Vi hadde håpet at Erna Solberg kom til Namdalen. Men det er urealistisk å forvente at hun kommer hit for å prate om bare rovdyr. Hun vil ikke ha et eget møte med oss om det, uten at klima- og miljøministeren er representert, sier han.

– Har på namdalshatten

Derfor vil Brekkvassmo bruke torsdagens såkalte konsultasjonsmøte med de tre statsrådene for alt det er verdt.

– Jeg vil ha på med namdalshatten, og gi ei situasjonsbeskrivelse for hele Namdalen, og fortelle hvordan vi har opplevd det i sommer. I Grong, Namsskogan, Høylandet, Overhalla og Bangdalen, fastslår han.

Ordføreren sier han og flere berørte har advart om at rovdyrsituasjonen ville bli som den er nå i lang tid.

Regionrådet beskriver det som svært frustrerende at Stortingets vedtak om todelt forvaltning ikke følges opp av utøvende myndigheter. De forventer og krever at det ryddes opp.

– Vil du spisse budskapet?

– Erna er faktabasert og kan sine saker. Vi har spisset budskapet tidligere. Men vi vil spisse det utifra at vi mener staten frarøver oss beitereten og tolker forliket feil, svarer han.

I Namdalen er det spesielt kommunene Grong og Namsskogan som opplever konflikten hardt og brutalt. Begge kommunene har aktive beitebruk som har opplevd tap av sau til rovdyr i sommer – og tidligere år.

Rett gjennom begge kommunene går skillet mellom beiteprioriterte områder (på vestre side av Namsen/E6) og rovviltprioriterte områder for blant annet bjørn (østre side av Namsen/E6).

Brekkvassmo viser til rovviltforliket fra 2011, som forutsatte at rovdyr skulle ha forrang i rovviltprioriterte områder, mens beitedyr skal ha tilsvarende forrang i beiteprioriterte områder. I disse områdene opererer både bjørn, jerv, gaupe og ørn.

Les også:

Må være lav terskel

Likefullt er Stian Brekkvassmo klinkende klar:

– Vi føler at staten frarøver oss beiteretten. Det er på grunn av at de tolker rovdyrforliket på sin måte, som vi er veldig uenig i, sier han og viser til at statsministeren grep inn da det kokte som verst i sommer, og ga to fellingstillatelser i Indre Namdal, som resulterte i at to bjørner ble skutt.

– Erna satte visstnok på plass miljøvernminister Rotevatn. Dette må vi følge opp på møtet. Vi mener det skal være lav terskel for å ta ut skadedyr i beiteprioritert område. Men vi kan ikke si at det er det når vi har søkt om 17 skadefellinger og får avslag på alle. Sist gang fredag etter at det ble funnet et kadaver 60 meter fra gården til Ole Roald Berg, sier Stian Brekkvassmo.