AUSTAFJORD: – Det må være trygt for barna, og målsettinga er å finne ut hva som er praksis når en barnehage ligger så tett på en fylkesveg. Det virker åpenbart at noe må gjøres.

Det er fylkestingsrepresentant for Rødt og medlem i Hovedutvalg Veg, Hallgeir Frøseth Opdal, som forteller dette til NA.

Frøseth Opdal ønsker å løfte saken på et generelt nivå, men tar spesifikt tak i trafikksikkerhetsspørsmålet knyttet til den nye barnehagen på Austafjord.

Spørsmålene som fylkesordføreren må svare på er følgende:

  1. Hva vil fylkesordføreren gjøre for å bedre trafikksikkerheten rundt barnehagen på Austfjord i Nærøysund kommune?
  2. Hvordan forholder Trøndelag fylkeskommunene seg til anbefalingene fra Statensvegvesen om fartsgrense ved barnehage og skole generelt i fylket?
  3. Hvilke kriterier må til for at man vurderer å sette opp fartshumper?

– Dette er en viktig sak for Rødt, og målet er å oppnå at alle skal føle at det er trygt å ferdes til og fra barnehager, avslutter Hallgeir Frøseth Opdal.

Les også

Bedre sikring av myke trafikanter, takk