Bare for å nevne noen områder som er satt i spill, så gjelder det pasientreiser, skoleskyss og andre transporttjenester, jernbane, veiutbygging og kjøp av andre varer og tjenester.

Mye av dette er et fylkeskommunalt ansvar, men også stat og kommune er med på samme ferden. Når store selskap som AtB, Trønder Taxi og andre legger inn anbud settes arbeidsplasser og arbeidsvilkår i realiteten ut på anbud. Når det eneste kriteriet er pris, må det bli slik.

Kommune, fylkeskommune og Stat skal være samfunnsbyggende, ikke nedbyggende, for det er nedbygging som nå skjer. Det ser ut som politikerne i partier som i utgangspunktet var samfunnsbyggere har glemt sitt opphav.

Man kan ikke bare skylde på trange budsjetter. Noen tjenester må koste noe skal de fungere godt. Kommune og fylkespolitikere må vær tydeligere både på eget ansvar og krav om at de må gis vilkår til å ivareta oppgaven sin. Ofte er det også et prioriteringsspørsmål innad i eget budsjett. Det er heller ikke korrekt at det er gjeldende EØS-regelverk.

Anbudshysteriet har flere negative konsekvenser:

  • Spillet om arbeidsplasser gjør folk utrygge og usikre. Når ny anbudsrunde kommer vet man ikke om sin egen arbeidsplass er i fare.
  • Buss og drosjenæringa i områder utenfor de største byene kan bli helt utradert. Denne næringa kjenner problemene så sterkt at de hadde tillyst kjørenekt i hele fylket 9. september i år. I tillegg til anbudspresset blir løyveordninga endret.
  • I det siste har det kommet flere meldinger om at skoleskyssen har flere problemer, den kommer ikke til rett tid, de setter av barn på feil plass osv. Kanskje var den lokale bussjåføren verdt pengene?

Hva med miljø? For å ta et konkret eksempel. Fra Pleie- og omsorgstunet i Flatanger tar det under 1 min å kjøre til legekontor og helsestasjon. Med den nye anbudsvinneren må taxi bestilles i Namsos. En time kjøring fram til bestiller, 1 min transport, så retur en time. Det må være et grelt eksempel på sløsing. I tillegg er det fort gjort å komme for sent.

Ser jo samme tendens innen andre sentrale institusjoner. Kjør grisen fra Steinkjer til Tønsberg og del den opp. Kjør så delene tilbake til Steinkjer og fordel det på Innherred. Var det noen som nevnte miljøsatsing?

Anbudene virker sterkt sentraliserende. Penger og arbeidsplasser sentraliseres. Overskudd havner hos de største anbyderne. Tjenester sentraliseres, enten det er vareleveranser eller vask av tøy for sykehus og helseinstitusjoner. Å kjøre tøy til vask i 50 mil er neppe i tråd med satsing på miljø.

Listen kan gjøres lengre, men dette er en appell, først og fremst til fylkespolitikere. Bygg fylket ditt. Snakk med de nye stortingsrepresentantene fra fylket. Tenk gjennom konsekvensene av de vedtak som blir gjort. Det er ikke bare koner og øre som telle, det er folk, lokalsamfunn og samfunnsbygging som må komme i fokus.