Statens vegvesen har ført opp strekninga på sin egen «rødliste», som medfører blant annet tiltak som ekstra overvåking. Årsaken er at rasfaren fra fjellet fortsatt er høy, og ikke bare det, rasfaren er størst ved at vegfyllinga kan rase ut i Snåsavatnet ved stor sjøgang. Dette kom fram da ordførerne i Snåsa, Steinkjer og Grong møtte Statens vegvesen, fylkespolitikerne og representanter fra vegavdelinga i fylkeskommunen. Opplysningene som kom fram sjokkerte ordførere og politikerne.

«Vi begynner å bli lei etter gjentatt ras på denne strekningen. Vi føler oss nedprioritert, rett og slett». Det sa ordfører Arnt Einar (Sp) i Snåsa ifølge T-A, da han åpnet møtet. Det var før de nye opplysningene ble lagt på bordet.

Hvorfor har det blitt slikt? Det er et sammensatt bilde, men det er blant annet et resultat av åtte år med borgerlige styre. Store vegprosjekt på Østlandet og bynære vegprosjekt har blitt prioritert. Da vil distriktene måtte blø selv om problemene ved Langnesberga har vært kjent under hele regjeringsperioden til Solberg. Så skal det sies at Statens vegvesen Region Midt, med regionskontor i Molde, ikke har vært av de fremste pådriverne for å heve standen på E6 nord for Steinkjer heller. Det vet flere generasjoner med ordførere i Snåsa, Grong og Namsskogan, som gang på gang har kjempet for å heve vegstandarden.

Derfor er det positivt at vegprosjektet nå er prioritert først på riksvegnettet i Midt-Norge. Fraksjonsleder Bjørn Iversen (Ap) og fylkespolitikerne er lovet et strateginotat laget av Statens vegvesen. Det skal brukes som grunnlag for å få regjeringa og Stortinget til å vedta bygging av en tunnel gjennom Langnesberga allerede på neste års statsbudsjett. Det vitner om handlekraft fra Iversen og hans meningsfeller. Her må også kommunene og fylkespolitikerne få drahjelp fra politikerne som ble stemt inn på Stortinget av de nordtrønderske velgere.

Det er mange viktige vegprosjekter her til lands som bare venter på statlige midler, men det er noen prosjekter en ikke lenger kan gjemme bort i Nasjonal Transportplan. Langnesberga i Snåsa er definitivt blant dem.