Dette ønsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse å gjøre noe med. Ved hjelp av støtten vi får fra våre medlemmer, har vi utarbeidet et satellittbasert navigasjonssystem som gjør det mulig å fly på instrument inn mot landingsplasser, når sikten er dårlig og værforholdene krevende. Mens man før var avhengig av god sikt, kan piloten nå fly nesten hele turen i dårlig vær.

Nå kan vi glede oss over at Trøndelag har fått en ny slik rute. Det er nødvendig. Under dårlige værforhold, er det utfordrende for legehelikopteret å komme ut til pasienter som trenger det. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i år finansiert denne ruten som går til Sykehuset Namsos, og den kommer i tillegg til de rutene som allerede er etablert i Trøndelag.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har til nå finansiert over 80 innflygingsruter til sykehus, byer og småsamfunn i Norge. Flere vil komme til de neste årene. Innflygingsrutene kan selvsagt også brukes av andre, for eksempel politihelikoptre og redningshelikoptre.

Vi er glade for å kunne bidra, i samarbeid med helseforetakene, med å skape en bedre luftambulansetjeneste. Takk til dere som støtter arbeidet med å øke den akuttmedisinske tryggheten for oss alle.