Fra klokka 12.00 onsdag, ble 803 vektere tatt ut i streik, etter det ble brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel, Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

I Namsos er 11 vektere tatt ut i streik.

Det melder NHO Handel og Service i en pressemelding publisert i dag tidlig.

– Vekterbransjen leverer i stor grad tjenester innen både kultur- og reiseliv, samt innen luftfart. Disse bransjene sliter nå, og flere vaktselskap er nå i gang med oppsigelser. Dette er rammen omkring dette oppgjøret, og det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hardt rammet

Vekterne er blant de som er hardest rammet av korona-situasjonen, og Kaltenborn trekker fram at det allerede er 1.000 vektere som er permittert fra stillingene sine.

– Å gå til streik når 1.000 kollegaer er permittert og mens mange mister jobben er umusikalsk. Ingen av oss vet hvordan situasjonen i samfunnet og i vekterbransjen er neste år, og den usikkerheten synes ikke arbeidstakersiden å ville ta innover seg, sier Kaltenborn.

I første omgang er det 803 navngitte arbeidstakere i Securitas AS og Avarn Security AS som vil bli tatt ut i streik. Av disse er 11 vektere tilknyttet Avarn Security avdeling Namsos.