«Det at privatpersoner og bedrifter indirekte skal subsidiere det norske landbruket er noe som ikke holder mål» lyder det i innlegget i Trønderdebatt 9. mai, skrevet av politisk nestleder i Nærøysund Unge Høyre, Henrik Aleksander Devik.

Det er oppsiktsvekkende at Unge Høyre mener det er sløsing å investere i et levende land.

Et fundament for matsikkerhet er at matproduksjon baseres på bærekraftig bruk av egne nasjonale ressurser. De tre viktigste forutsetningene for matsikkerhet er ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget, kontinuerlig produksjon av mat og et velfungerende handelssystem.

Det norske landbruket bidrar med utallig mange fellesgoder, langt flere enn selve matproduksjonen. Landbruket er selve opphavet til norsk matsikkerhet, at alle og enhver kan bosette seg og drive et næringsliv i hele landet, vedlikeholde kulturlandskapet, bevaring av biologisk mangfold, og benytte jorda og skogen vår som funksjonelt karbonlager. Landbruket bidrar til å videreføre både tradisjonell kultur og kunnskap, og dette er goder som ikke bare kommer bøndene til gode, men også alle andre som bosetter seg i det langstrakte Norge. For hvilket land hadde vi egentlig vært uten landbruket?

For lenge siden ble det gjort en beslutning om at Norge skulle begynne å satse på egenproduksjon, dette som et resultat av andre verdenskrig. Vi skal ikke langt tilbake i tid før vi støter på historien om da Norge gikk tom for mat. Tenke seg til? Matmangel? I Norge?

Jeg har vokst opp i en tid fylt med overflod av tilgang på mat og alt mulig annet jeg enn måtte ønske meg. Dette gjelder nok samtlige andre på min alder også. Men om vi tar et steg tilbake og tenker oss litt om, hvor kommer egentlig melken på frokostbordet fra? Hvor er osten jeg har på brødskiven min laget? Er det egentlig norsk storfe vi har i tacoen denne fredagen?

Vi importerer mye, men den norske bonden har likevel klart å trenge gjennom rene norske produkter i butikkhyllene, som majoriteten av oss er så heldige å få muligheten til å kjøpe for en rimelig pris. I Norge får du kjøpt rent norsk kjøtt uten ekstra vann eller tilførsel av fargemidler. Vi er et av de få landene i Europa der du kan spise et rått egg uten fare for å bli smittet av for eksempel salmonella. På verdensbasis er vi et av de landene med strengest sikkerhetskrav til matproduksjon og vi er det landet med minst antibiotika i maten. Dette er jeg stolt av!

Unge Høyre skriver at vår generasjons fremtidige midler blir sløst bort på landbrukssubsidier, men her er jeg helt uenig. Vår generasjons fremtidige midler blir ikke sløst bort på noen ting. Tvert imot blir midlene våre brukt til å opprettholde et levende landbruk, etablere nye norske arbeidsplasser og sikre at det fremdeles kan tennes lys i alle norske hjem.

Landbruksnæringen er en av de mest nytenkende og innovative næringene vi har. Stadig vekk må de tilpasse seg og tenke nytt, automatisere og digitalisere seg. Jordbruket var faktisk den første næringen som fikk egen klimaavtale. Bønder over hele landet utvikler seg selv og samfunnet hver eneste dag, og det å gi bøndene økonomisk støtte til å fortsette med dette er ikke sløsing, Devik.

Dagens situasjon i Ukraina har vist oss at det er lite som skal til før et land står i krise. Under krisesituasjoner svekkes tilgang på ellers importerte produkter. Vi blir fattige på tilgang til varer vi ellers er vant til å se i butikkhyllene. Dersom vi investerer i egenprodusert mat, vil vi kunne klare å være selvforsynt. Er vi selvforsynt under en krise, så vil man ikke havne i en situasjon der en står uten tilgang på noe så livsnødvendig som mat. Kjære Unge Høyre, dette er ikke et vanskelig regnestykke.

Dersom den norske bonden ikke hadde fått subsidier, så hadde vi stått i fare for at skogen og jorda hadde grodd igjen, at norskprodusert mat ble utilgjengelig og at vanlige matvarer, som vi er vant til å ha tilgjengelig, hadde hatt skyhøye priser. Verst av alt hadde vi måttet være vitne til at utallige gårdsbruk hadde blitt lagt ned og at lys i distriktshjem hadde blitt slukket. Det å skulle begynne å eksperimentere med tanken om å ikke lengre gi bonden subsidier, det er å gamble med fremtiden vår det.

Regjeringen tilbyr jordbruksorganisasjonene 10,15 milliarder kroner i årets oppgjør. Jeg er stolt av at regjeringen ønsker en kursendring i norsk landbrukspolitikk der matproduksjon ansees som et viktig gode og viktig verdiskaping. Jeg skulle bare så inderlig ønske at Devik og Unge Høyre mente det samme.