NAMSOS: – Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang. Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa, sier SV-leder Audun Lysbakken i ei pressemelding.

– Nå går SV i opposisjon, uten binding til den kommende Ap-ledede regjeringen. Vår lojalitet ligger hos de velgerne som har stemt på oss for en kraftfull politikk for klima og natur og for å få ned forskjellene.

– Hele tiden har vi vært klar på at det ville være den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur som ville avgjøre om SV går i regjering. Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget.

SV kan få en bedre politikk for sine velgere i opposisjon enn ved å delta i regjering på premissene som har blitt avklart i sonderingene, mener Lysbakken.

– SV vil heller ha en Ap-ledet regjering enn en borgerlig. Derfor kan Ap og Sp fortsette samtaler om å danne en ny regjering. Vi vil opptre konstruktivt hvis regjeringen søker flertall med oss, men vil da stå fritt til å ta opp alle saker, også de som det ikke har vært mulig å få gjennom i regjeringssonderingene.