Et #Bondeopprør# er helt på sin plass. Stortinget må nå ta ansvar og bidra til en jordbruksavtale som kan gi bygdene framtidstro.

Stortinget må nå vise at de mener noe med vedtaket de gjorde i 2017: «Inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.» Men i perioden fra 2015-2021 har inntektsutviklinga for andre grupper vært vesentlig større enn for jordbruket. Gjennomsnittelig årsverkinntekt i jordbruket ligger ca. kr 200.000 under gjennomsnittelig årslønn for andre grupper. Timelønna i jordbruket er beregnet til kr 135 pr time. Det er langt under tariffert minstelønn for arbeidstakere i Norge. Derfor er sinnet i #Bondeopprør# på linje med Hitra-aksjonen på 1970-tallet.

Bondeaksjonen som startet på Hitra for nesten 50 år sida førte til et vedtak i Stortinget om en inntektsopptrappingsplan i jordbruket i 1976. Her var SVs Berge Furre, som var leder i landbrukskomiteen, en sentral person for å få på plass vedtaket. Et vedtak som førte til optimisme på bygda og at mange unge videreførte mindre bruk i hele landet. Men Stortinget holdt ikke sine lovnader, og gang på gang har jordbruksbefolkninga blitt skuffet over festtaler fra stortingets talerstol om å tette inntektsgap. Nå må Stortinget vise at de mener alvor med å tette inntektsgapet. Det skjer ikke med prosenter, men i kroner!

#Bondeopprør# stiller nå spørsmål til regjeringa og Stortinget om det fortsatt skal være meningsfylt å satse på matproduksjon i hele landet? Stortinget må innfri hovedkravene fra jordbruksorganisasjonene:

Inntektsutjevning i forhold til andre grupper i landet.En investeringspakke prioritert små og mellomstore bruk for å nå målet om løsdrift i melkeproduksjonen innen 2034.Begrensinger i størrelse på melkekvoter og husdyrhold.Tilskudd på dyr og areal skal prioriteres små og mellomstore bruk.Økt beitetilskudd for å styrke dyrevelferd og naturmangfold.

SV mener matproduksjonen i Norge nå er inne i ei skjebnetid. Skal Norge fortsatt ha små og mellomstore gårdsbruk i hele landet? Eller ender også Norge opp med et miljøfiendtlig industrijordbruk? Stortinget må gi unge bønder trua på at matproduksjon er viktig å satse på i framtida. Det er ei tid for #Bondeopprør# ! S

SV støtter kampen for et lønnsomt og miljøvennlig jordbruk som gir forbrukerne trygg mat.