Jeg kan forsikre Bjarne Brøndbo om at demokratiet både i Namsos kommune og i Namdalen er meget godt fungerende. Derfor er det heldigvis grovt uriktig at jeg «har fått viljen min» når MNA planlegger et avfallsanlegg på Spillum. Det var et enstemmig representantskap i MNA (dvs. samtlige ordførere i Namdalen) som bestemte at det er riktig å satse på et nytt avfallsanlegg på Spillum. Et område som allerede er regulert til industriformål.

Det var ellers til Siva (statens eget selskap for industrivekst) at Namsos ga bort industritomter på Spillum i sin tid. Ikke til private, mao. Den videre historien fram til dagens eierskap er nettopp historie, og jeg akter ikke å bruke tid på det jeg ikke kan gjøre noe med – nemlig historien. Det er dagen i dag og framtida jeg kan få noe ut av og derfor bruker tid på.

Det skulle ellers tatt seg ut at ordføreren i Namsos hadde tatt til orde for at all næringsutvikling i Namsos skal skje i Overhalla. Da burde jeg ha fått kritikk, da! Det er imidlertid ikke det samme som at jeg ikke applauderer utvikling i vår gode nabokommune. For det gjør jeg. Men selvsagt må Namsos legge til rette for næringsutvikling i egen kommune også.

For øvrig kan jeg kan garantere at jeg som ordfører i Namsos alltid snakker Namdalens sak. Spør hvem som helst av ordførerne i resten av Namdalen, og du vil få bekreftet at Namsos er en bevisst og raus storesøster i namdalssamarbeidet. Nettopp fordi vi alltid er oss bevisst at vi er en del av noe større.

Les også

Ordføreren i Namsos glemmer at de er en del av noe større