NAMSOS: Det opplyser helseforetaket i ei pressemelding.

– Pandemien er ikke over, men det blir riktig å endre vårt beredskapsnivå i sykehusene etter at nasjonale myndigheter og regjeringen har innført noen lettelser. Situasjonen er mer oversiktlig og driften av sykehusene påvirkes i mindre grad av pandemien. Det innebærer at vi reduserer til grønt nivå, men vi opprettholder skjerpet pandemiberedskap, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.

Helseforetaket hevet sitt beredskapsnivå til gult i takt med smitteutviklinga i desember og gjeninnførte blant annet adgangskontroll og skjerpet smittevern. Nå er driftssituasjonen for sykehusene mer oversiktlig, og antall innleggelser holdes på et lavt nivå.

Men, adgangskontroll og blant annet munnbindpåbud i sykehusene videreføres.

Alle nasjonale føringer og anbefalinger følges. Det innebærer at antallsbegrensninger for gruppebehandling, kurs, interne møter og anbefaling om hjemmekontor for våre ansatte som har mulighet til det – videreføres, sier fagsjef Iversen.

Selv om antall smittede i befolkningen er økende, har antall innlagte med påvist smitte gått ned. Per mandag har Sykehuset Levanger to innlagte, mens Sykehuset Namsos i over en uke ikke har hatt innlagte med covid-19.

– Vi er spent på hvordan vinteren utvikler seg, spesielt når det gjelder sykefravær hos egne ansatte. Per nå opprettholdes normal drift og planlagt aktivitet blir i liten grad berørt. Men situasjonen kan bli endret, og vi vil fortløpende vurdere om det er nødvendig å heve beredskapsnivået. Organiseringen med faste møter i pandemistab og pandemiutvalget videreføres fortsatt. Endres situasjonen og flere får behov for sykehusbehandling, vil vi snu oss raskt og tilpasse oss behovene til befolkningen, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.