NAMSOS: – På grunn av den usikre smittesituasjonen med økning i antall koronasyke og økt sykefravær i sykehusene, har Helse Nord-Trøndelag besluttet å gjeninnføre adgangskontroll på sykehusene fra mandag. I tillegg skjerpes besøksreglene. Dette er klart etter at arbeidsgiver og arbeidstakere drøftet nødvendige smitteverntiltak i pandemiutvalget.

Det skriver Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding fredag. Helseforetaket har altså skjerpet tiltakene på grunn den økende smittetrenden.

– Utviklinga rundt oss er bekymringsfull og vi er sammen med tillitsvalgte og verneombudene enige om at det er nødvendig å styrke smitteverntiltakene som ble iverksatt fra tirsdag denne uka. Det innebærer blant annet oppstart av adgangskontroll igjen på sykehusene fra mandag, restriksjoner når det gjelder besøk til inneliggende og ytterligere økt fokus på smittevern, sier sykehusdirektør Tor Åm i pressemeldinga.

Endringene gjelder sykehusene i Levanger og Namsos fra mandag.

Dette er endringene:

  • Pre-triage gjeninnføres for pasienter, ledsagere og besøkende i adgangskontroll ved sykehusene.
  • Pre-triage av pasienter videreføres i ambulansetjeneste og akuttmottak.

Adgangskontroll gjeninnføres i HNT

  • Pre-triage gjennomføres fra 22.11 for pasienter, ledsagere og besøkende som skal inn på sykehusene.
  • Publikum som ikke har avtale om behandling, skal være ledsager eller har avtale med avdeling om pasientbesøk vil ikke lengre få adgang til sykehusene.

Besøk inneliggende pasienter:

  • Alle besøk må fra 22.11.20.21 avtales med sengepost på forhånd, men det innføres ikke generelt besøksforbud.
  • Besøkstid anbefales gjennomført i tidsrommet 17:00-20:00.

Besøk i barselavdelinger:

  • Kun partner kan komme på besøk. Det er høy smitte blant barn, og søsken kan derfor ikke komme på besøk.

Innkallingsbrev:

  • Korona-vedlegg til innkallingsbrev gjeninnføres.
  • Pasienter som kommer til planlagt poliklinisk time får før time varsel om at de må kontakte avdelingen dersom de er smittet, er nærkontakt til en smittet eller har luftveissymptomer. Avdeling beslutter om planlagt behandling gjennomføres med smitteverntiltak, eller om behandling skal utsettes.

– Det må vi for all del unngå

De opplyser at deler av de justerte smitteverntiltakene allerede er innført, mens adgangskontroll, pre-triage og skjerpede regler for besøk er gjeldende fra og med førstkommende mandag.

– I tillegg må alle som har ærend på sykehusene gjennomgå en såkalt pre-triage, der det stilles en del kontrollspørsmål for å avdekke om de som oppsøker sykehusene har luftveissymptomer, har eller har hatt feber, og om de blant annet har vært nærkontakt med personer med påvist smitte. Vi håper og tror publikum stiller seg positive til en slik ny runde med kontroll. Tiltaket er nødvendig for å trygge alle som oppholder seg i sykehusene, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.

I tillegg innfører sykehusene restriksjoner når det gjelder besøk til inneliggende. Fra mandag må alle besøk avtales med den aktuelle avdelinga på forhånd.

– Vi innførte besøkstid tidligere, men erfaringa så langt er at publikum ikke helt etterlever denne retningslinja. Dessverre har vi eksempler på at besøkende med symptomer og koronasmitte har oppsøkt sykehusene. Det må vi for all del unngå, og derfor innskjerper vi våre besøksregler. Er pasientene innlagt over en kort periode, anbefaler vi at pårørende og andre vurderer nøye om besøk er nødvendig, sier fagsjef Iversen.

– Fortjener en trygg arbeidsplass

Helse Nord-Trøndelag skriver videre at pandemien har preget sykehusene og alle ansatte helst siden februar/mars i fjor.

– Noen vil muligens oppleve tiltakene opp mot pasienter og publikum som strenge, men vi må huske på at de som arbeider i den spisse enden nærmest kontinuerlig de siste 20 månedene har stått på både seint og tidlig for å ivareta normal drift og gi koronasyke god behandling. Slitasjen har vært betydelig, og jeg ber om forståelse for at det er nødvendig å ivareta både pasientene og de sykehusansatte. Spesielt de som arbeider med pasientbehandling fortjener takk og klapp på skuldra for en imponerende innsats. Men de fortjener også en trygg og smittefri arbeidsplass, sier sykehusdirektør Tor Å.

Helseforetaket skriver at det har kommet signaler fra ansatte om at tiltakene som ble gjeninnført sist tirsdag ikke var tilstrekkelige.

– Sykehusene er en beredskapsorganisasjon og noen ganger må vi kunne ta raske og nødvendige beslutninger. Når vi må avgjøre om nivået på beredskap skal heves eller ikke, er det verken tid eller mulighet til å drøfte slike beslutninger med alle parter. Men når det gjelder pandemien og en lang periode med tiltak som berører ansatte tungt, er det riktig og nødvendig å drøfte felles strategi for å unngå smitte inn i sykehusene. Vi valgte derfor å ta en ny runde med tillitsvalgte og verneombud, kvalitetssikret tiltakene i samarbeidsrommet og utformet forbedringer og noen utvidelser av tiltak, sier sykehusdirektør Åm.