NAMSOS: Helse Nord-Trøndelag følger opp åpninga av nasjonen og innfører lettelser i sykehusenes koronatiltak.

Adgangskontrollen blir avsluttet og det blir igjen mulighet for å besøke inneliggende pasienter, med fast besøkstid klokka 17 til 20 alle ukedager.

– Pandemien er ikke over, men det blir riktig å innføre lettelser også i sykehusene når nasjonen er gjenåpnet. Men det er fortsatt behov for å legge vekt på god håndhygiene og de generelle smittevernrådene. Vi ber fortsatt om at bare de som har nødvendig ærend på sykehusene oppholder seg i sykehusene, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.

– For å ivareta pasientene og ansatte på en trygg og god måte innfører vi fast besøkstid i de somatiske klinikkene. Mellom kl. 17 og 20 kan pårørende og andre besøke inneliggende pasienter uten avtale på forhånd.

– Men vi oppfordrer fortsatt at det kun er de nærmeste som besøker sine, dette gjelder særlig hos pasienter med mild sykdom og korte opphold på sykehuset. For inneliggende barn og alvorlig syke er det åpning for besøk utenom besøkstida. Dette må avtales med den aktuelle avdelinga på forhånd, sier fagsjef Iversen.

Fødende barselavdelingene

Fra mandag 1. november oppheves restriksjonene knyttet til fødsler og svangerskapskontroller. Partner kan nå, slik det var før pandemien, være med den fødende fram til og under fødselen, samt delta under svangerskapskontroller og ultralyd. Ved barselavdelingen er besøk begrenset til partner og søsken av det nyfødte barnet.

Psykiatri og rus

Når det gjelder besøk til pasienter innlagt ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, kan de nærmeste gjennomføre nødvendig besøk mellom ordinær åpningstid kl. 07 til 16.

Mellom kl. 16 og 07 vil inngangene være lukket. I denne perioden må nødvendig besøk avtales på forhånd med avdelingen.

Generelle lettelser fra mandag 1. november

 • Adgangskontroll ved inngangene i sykehusene i Helse Nord-Trøndelag avsluttes.
 • Det vil i en overgangsperiode være personell tilstede for å gi samme bistand og veiledning som adgangskontrollen har bistått med under pandemien.
 • Det er fri adgang til kiosk og kantine, men det oppfordres til at kun personer med nødvendig ærend kommer inn på sykehusene.

Gjeldende generelle retningslinje for pasienter fra mandag 1. november

 • Koronavedlegg til innkallingsbrev avsluttes. Pasienter vil få SMS-påminnelse om time tredager før oppmøte. I påminnelsen blir følgende understreket: Kontakt avdeling/poliklinikk føroppmøte hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, uavhengig av om duer vaksinert eller ikke.
 • Pasienter med symptomer kan bli oppfordret til å møte til planlagt behandling, men må da bruke munnbind inne på sykehuset inntil de får instruks om å ta det av. Munnbind utleveres av personale ved inngangsdør eller i skranke ved hovedinngangene.
 • Sykehusene åpner igjen opp for kontant betaling.
 • Det oppfordres fortsatt til hyppig håndhygiene, samt å overholde avstand når det er mulig.

Gjeldende retningslinje for pårørende og besøkende mandag 1. november

 • Det innføres besøkstid ved begge sykehus i tidsrommet 17:00-20:00 alle ukedager.
 • Det oppfordres fortsatt til besøk fra kun de nærmeste, særlig til pasienter med mild sykdom og korte opphold på sykehuset.
 • Ordningen med besøksprotokoll avvikles.
 • For inneliggende barn og alvorlig syke er det åpning for besøk utenom besøkstid, men besøk må avtales med avdelingen på forhånd.
 • Partner kan delta under svangerskapskontroller og fødsel.
 • Ved barselavdelingen er besøk begrenset til partner og søsken av det nyfødte barnet