NAMSOS: Etter vurdering i Pandemistab og Pandemiutvalg har Helse Nord-Trøndelag (HNT) besluttet å gå fra gul til grønn beredskap. Endringa av beredskapsnivå ble besluttet i Pandemiutvalgets møte torsdag, og ble innført umiddelbart torsdag ettermiddag.

– Nedjusteringa innebærer ikke at HNT avslutter sin koronaberedskap. Sykehusene opprettholder skjerpet pandemisk beredskap og er nå på grønt nivå trinn to. Flere smitteverntiltak i HNT endres i forbindelse med overgang til grønn beredskap, opplyser kommunikasjonssjef i HNT, Svein H. Karlsen.

For pasienter, pårørende og besøkende vil endringer være følgende:

  • Det er ikke lenger krav om at pasienter skal bruke munnbind i fellesareal og ventesoner, men munnbind tilbys pasienter, pårørende og besøkende i adgangskontrollen.
  • Inneliggende pasienter kan motta besøk, men alle besøk må avtales med sengepost på forhånd.
  • Ved barselavdelingene kan kun partner og søsken komme på besøk.

– HNT opprettholder adgangskontroll ved begge sykehus. Pasienter, ledsagere og andre som har ærend på sykehusene vil fortsatt bli stilt noen kontrollspørsmål for å ivareta smittevern og sikkerhet på en trygg måte både for pasienter og ansatte.