Et av de sterkeste innspillene så langt i høringsrunden om grunnrenteskatt i oppdrettsnæringa fikk vi se i Rørvik søndag. Det gjør inntrykk å se alle som frykter for å miste sine jobber går i tog. De som vil bidra for å opprettholde velferdsstaten ved selv å stå i jobb.

Da statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte endringene i grunnrenteskatten, var det mange som nikket anerkjennende. For en satt igjen med et inntrykk av at det var laksemilliardærene, og noen få oppdrettsselskap, som skulle få de største byrdene. Vinnerne ville være staten og oppdrettskommunene. Så langt, så bra, men virkelighetsbildet er noe annet.

Sjømatnæringa og NHO har ikke ligget på latsida. De har brukt store ressurser på å filleriste regjeringa for skatteforslaget, som de mener på sikt vil mørklegge husene langs kysten. Det vil selvsagt ikke skje. For det er fortsatt de som har tro på framtida, selv om de er fortørnet over skatteforslaget. Bjørøya AS i Flatanger er blant dem. De kjøpte nylig nye laksekonsesjoner for 600 millioner kroner. Likevel er hovedbildet i dag at næringa preges av pessimisme. Mange namdalinger belager seg på at de kan bli permittert.

Fagforeningsledere i Ytre Namdal skal derfor ha ros for at de tok initiativ til fakkeltoget, som ble kronet med flere politiske taler. Det varmet nok dem å se den store oppslutninga. Fra vanlig arbeidsfolk. Det er viktig å synliggjøre sine meninger. Laksemilliardærene vil alltids klare seg. Vanlig folk trenger jobb for å kunne forsvare sine utgifter.

Vi betviler ikke at ordfører Amund Hellesø (Ap) bruker mye energi til å få regjeringa på bedre tanker. Likevel bør han ta innover seg at det stilles spørsmålstegn om hans synlighet i saken. Han sa det slik søndag: «Når det blåser på toppene, er det viktig å ha tilgang til de som sitter i regjering og på Stortinget. Det er viktigere å bruke tida si på det, enn å rope i avisene. Det får opposisjonen ta seg av. »

Hellesø er kommunens fremste tillitsmann. Hva han mener og foretar seg er av stor offentlig interesse, spesielt i en sak som denne. Debattinnlegg i mediene er et av de viktigste demokratiske verktøyene i vårt samfunn. Det har en rekke lokalpolitikere og ordførere i Namdalen forstått. De benytter seg av NA, Ytringen, Trønderdebatt og Midtnorsk debatt for å nå ut med sine budskap når viktige saker står på spill. Det er en bevist handling for å vekke samfunnsengasjementet. Ny skolestruktur i Nærøysund og Namsos var et godt eksempel på det. En frisk debatt med en rekke konstruktive innspill, som var av stor betydning da de politiske partiene skulle utforme sine standpunkt.

Hellesø bør utvise mer respekt for lokalpolitikere som benytter seg av sine kanaler for å nå ut til folket. De roper ikke i avisene – de opptrer som gode representanter for å ivareta lokaldemokratiet.