(Trønderdebatt)

Hallgeir Grøntvedt, som er leder for hovedutvalg veg i fylkestinget og stortingskandidat for Senterpartiet, skriver flott i Trønderdebatt hvor viktig vei og samferdsel er for små lokalsamfunn i distriktene. Han argumenterer derfor godt for at Trøndelag fylke burde satse mer på gode veiforbindelser. Det dreier seg om å komme raskt frem og trygt hjem.

Les også

God samferdselspolitikk er god distriktspolitikk og samfunnsøkonomisk lønnsomt

Vi vil derfor spørre hvorfor Senterpartiet år etter år har stemt mot forslagene fra Høyre og de andre ikke-sosialistiske partiene i fylkestinget om å prioritere mer penger til vedlikehold og bygging av veier, broer og tuneller. Grøntvedt vet godt at etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene er gigantisk og vokser år for år.

Mens de regjerende partiene i fylkestinget har latt veiene gå for lut og kaldt vann de siste årene, har vår regjering doblet bevilgningene til vei og bane siden den gang Senterpartiet styrte Samferdselsdepartementet.

Og ikke nok med det. Nå kommer en storsatsing på fylkesveier fra regjeringens side. Vi håper Senterpartiet blir med på dugnaden og ikke fortsetter å prioritere pengene i Trøndelag til nye kontorer som vi ikke trenger. Hvis Senterpartiet mener noe med at det skal bo folk i hele Trøndelag, må det også fremkomme bedre når midlene i fylket prioriteres.

Vi deler Grøntvedts beskrivelse av verdien av gode samferdselsløsninger for levende lokalsamfunn.

Men hvor er hans løsninger?